Susanna Jensdatter Bjerre, 17661846 (aged 80 years)

Name
Susanna Jensdatter /Bjerre/
Given names
Susanna Jensdatter
Surname
Bjerre
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 9 af 57, fol 7 verso, De Döbtes Navne in Anno 1766, [nr. 1]
Text:

d: 21 Janv: 1766 blev Jens Bierres Pigebarn, som dagen forhen var föd, hiemmedöbt og fick det Nafn Susanna, da Thÿge Brockis Hustrue Karen holdt det til Daaben.
Daabens Confirmation skeede Domin: Septuag: d: 26 Janv: 1766 da Casten Bierres Hustrue
1) Maren Jensdatter bar Barnet
2) Maren Thÿgesdatter Brock
3) Knud Olufsön i Overbÿe
4) Karl Lars Olufsön
5) Gravis Olufsön, Huusmand i Østerbierre
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531292

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 10 af 57, fol 8 verso, De Döbtes Navne in Anno 1768: [nr. 2]
Text:

Domin: 3 p: Epiph: d: 24 Janv: 1768 blev Jens Bierres Pigebarn, som dagen foran var föd i Overbÿe, döbt i Felding Kke med nafn Karen
1) Maren Thÿgesd: af Overbÿe bar det
2) Apelone Pedersd: Birk
3) Niels Lauritzön i Drumstrup
4) Erik Pedersen i Overbÿe
5) Friderich Thÿges: Brock
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531293

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 11 af 57, fol 10 recto, De Döbtes Navne in Anno 1770, [nr. 7 & 8]
Text:

Tirsdagen d: 14 Aug: 1770 kom Jens Bierres Hustrue i Overbÿe ned med 2de Pigebörn, som samme Dag bleve hiemmedöbt,
det ene Barn med Nafn Olke, som Thÿge Brockis Hustrue holdt til Daaben,
det andet Barn med Nafn Birgithe Cathrine, som Knud Overbÿes Hustrue Apelone holdt til Daaben.
Begge Börns Daab blev confirmered i Felding Kke Domin: 10 p: Trinit: d: 19 Aug: 1770 da
1) Maren Nield: af Drumstrup bar Olke
2) Bartholine Knudsd: af Overbÿe [bar] Birgithe Cathrine
3) Dorothea Thÿgesdatter af Overbÿe
4) Maren Nielsdatter Haue
5) Karen Larsdatter i Nederbÿe
6) Lisbeth Klinck i Overbÿe
7) Thÿge Christian Friderichsen Brock
8) Christen Madsen Klinck
9) Friderich Castensen i Østerbierre
10) Lars Castensen, tienende i Pr[æste]gaarden
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531294

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 11 af 57, fol 10 recto, De Döbtes Navne in Anno 1770: [nr. 7 & 8]
Text:

Tirsdagen d: 14 Aug: 1770 kom Jens Bierres Hustrue i Overbÿe ned med 2de Pigebörn, som samme Dag bleve hiemmedöbt,
det ene Barn med Nafn Olke, som Thÿge Brockis Hustrue holdt til Daaben,
det andet Barn med Nafn Birgithe Cathrine, som Knud Overbÿes Hustrue Apelone holdt til Daaben.
Begge Börns Daab blev confirmered i Felding Kke Domin: 10 p: Trinit: d: 19 Aug: 1770 da
1) Maren Nielsd: af Drumstrup bar Olke
2) Bartholine Knudsd: af Overbÿe [bar] Birgithe Cathrine
3) Dorothea Thÿgesdatter af Overbÿe
4) Maren Nielsdatter Haue
5) Karen Larsdatter i Nederbÿe
6) Lisbeth Klinck i Overbÿe
7) Thÿge Christian Friderichsen Brock
8) Christen Madsen Klinck
9) Friderich Castensen i Østerbierre
10) Lars Castensen, tienende i Pr[æste]gaarden
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531294

Death of a sister
Burial of a sister
Citation details: Opslag 18 af 57, fol 17 recto, De Dödes Navne in Anno 1771, [nr. 3]
Text:

Anno 1771 d: 21 April döde Birgithe Cathrine Jens Bierres Pigebarn i Overbÿe og blev begraven i Feld: Kkejord d: 24 hujus, ½ Aar gl:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531301

Death of a sister
Burial of a sister
Citation details: Opslag 18 af 57, fol 17 recto, De Dödes Navne in Anno 1771, [nr. 4}
Text:

Anno 1771 d: 12 Julii döde Jens Bierres Pigebarn Navnlig Olke i Overbÿe og blev begraven d: 14 hujus gl: 47 Uger 2 dage
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531301

Birth of a brother
Baptism of a brother
Citation details: opslag 13 af 57, fol 11 veso, De Döbtes Navne in Anno 1773, [nr. 3]
Text:

Domin: Jubilate: 3 S: effter Paaske d: 2 Maij födte Jens Bierres Hustrue i Overbÿe et drengebarn, som ved hiemdaab fik d: 4 hujus det Nafn Thÿge Christian, da Thÿge Brockis Hstr: holdt det til Daaben, Fredagen paa Bededag d: 7 hujus [7/5 1773; Brauer 21] blev bem:te barns Daab confirmered i Felding Kke, da
1. Thÿge Brockis Hstr: Karen bar det
2. Mette Pedersd: af Nederbÿe
3. Mette Hartvigsd: af Prgdn
4. Christen Madsen Klinck
5. Niels Nielsen ungkarl af Drongstrup.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169929#169929,28531296

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 5 af 60, fol 2 verso, De Födes og Döbtes Navne in Anno 1775,, [nr. X]
Text:

Anno 1775 d: 27 Aug: födte Jens Bierres Hustrue Christiane et Pigebarn i Overbÿe, som ved hiemmedaaben d 1 Sept: fick det Nafn Dorothea, da Thÿge Brichis H[u]str[ue] Karen holdt det til Daaben. Bemelte Barns Daab blev confirmered i Felding Kke d 3 Sept: Dom: 12 p: Trinit:, da
1) Maren Thÿgesd: Gaasdahl bar det
2) Lucia Thÿgesd: af Overbÿe
3)Susanna Frandsd: ibid:
4) Niels Lauridsen i Drongstrup
5) Jörgen Jensen Moesg[aar]d
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169930,28531345

Death of a maternal grandfather
Burial of a maternal grandfather
Citation details: Opslag 15 fol 12 recto, De Dødes Navne in Anno 1776
Text:

Begravelse 23/5 1776 paa Sønder Felding Kirkegaard
Thyge Frederichsen Broch, død 17/5 1776

Anno 1776 d: 17 may døde Thyge Frederichsen Brock i Overbye og blev begraven i Felding K[ir]ke Jord d: 23 Ejusdem i sit Alders 67de Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=169930#169930,28531355

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 6 af 60, fol 4 recto, De Födes og Döbtes Navne in Anno 1778, [nr. 3]
Text:

d: 23 Mart: 1778 födte Jens Pedersens Hustrue Christiane Sophie Thÿgesdatter et Pigebarn i Overbÿe, som samme dag blev jiemmedöbt med nafn Birgithe Cathrine, da Pigen Lucie Thÿgesdatter i Overbÿe holdt det til Daaben. Bemte: Barns Daab blev confirmered i Felding Kke d: 29 Mart: 1778, da
Forbente Lucie Thÿgesd: bar det.
1) Casten Pedersen i Østerbierre,
2) Peder Castensen Karl i Overbÿe,
3) Jens Olufsen Karl i []
4) Margrethe Jacobsd: af Overbÿe,
5) Olke Nielsdaatter Pige i Drongstrup.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169930#169930,28531346

Birth of a brother
Baptism of a brother
Confirmation
Citation details: Opslag 22 af 60, fol 20 verso, Confirmandorum Navne in anno 1782, nr. 8
Text:

Domin: Qvasimodogen: d: 7 April 1782 bleve i S: Felding Kirke 22 unge Menniske af begge Sogne og begge Kiön confirmerede og Deres Nafne her anförte.
1) af Felding Sogn:
.
.
8) Susanna Jensd: Bierre af Overbÿe
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169930,28531362

Birth of a brother
Baptism of a brother
Census
Death of a sister
Burial of a sister
Citation details: Opslag 18 af 60, fol 14 verso, Døde 1790, [nr. 3]
Text:

d 8de Aug: döde Karen Jensdatter i Overbÿe og blev begraven d 19de ejusd: paa Felding Kirkegd. gl. 22 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169930,28531358

Religious marriage
Citation details: Opslag 13 af 36, side 24, De Trolovede og copuleredes Navne 1798, [nr. 3]
Text:

1798 d 7 Octobr blev Enkemanden Povel Hartvigsen af Bierge og Susanna Jensdatter af Overbÿe Copulerede
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531413

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 4 af 36, side 3, De Födte og Döbtes Navne, 1799
Text:

d: 14 Septembr: 1799 blev Povel Hartvigsens Hustrue Susanne Jensd: i Vesterbierre forlöst meden Datter, som ved hiemmedaaben d: 17 dito fik det Navn Magrete, og Daaben derefter confirmeret i Felding Kirke d: 22 Septembr: da Maren Hartvigsd: Bierre bar Hende
Fadderne:
1) Peder Hartvigsen Bierre
2) Thÿge Jensen Overbÿe
3) Jacob Jensen Bierre
4) Magrette Andersd: Bierre
5) Birgitte Catrine Jensd: Overbÿe
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531404

Census
Death of a maternal grandmother
Burial of a maternal grandmother
Citation details: Opslag 11, De Dødes Navne og Alder 1801, nr. 8
Text:

Begravelse 26/12 1801 paa Sønder Felding Kirkegaard
Karen Jensdatter, død 21/12 1801

Den 21 December døde Jens Thÿgesens Moder, Karen Jensdatter i Overbÿe; Hendes Alder var 87 Aar, Hun blev begravet 2den Juuledag.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=169931#169931,28531411

Birth of a son
Baptism of a son
Citation details: Opslag 6 af 36, side 7, De Födte og Döbtes Navne, 1802, [nr. 3]
Text:

Den 14 April födtes Poul Hartvigsen og Hustrue, Susanne Jensdatter i Westerbjerge, en Sön, som samme Dag fik i Daaben det Navn Jens Bjerre. - Hans Daab blev confirmeret i Kirken 2den Paaskedag [ mandag den 19. april 1802; Bauer 28]
Fadderne vare:
Birthe Cathrine Jensdatter Bjerre bar ham
Mariane Svendsdatter Hauge,
Christen Hartvigsen,
Christen Jensen Möller,
Mathias Jensen Bjerre.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531406

Birth of a son
Baptism of a son
Death of a husband
Burial of a husband
Citation details: Opslag 12 af 36, side 22, De Dödes Navne og Alder 1808 [nr. 1]
Text:

1808, Den 2 Julii döde Poul Hartvigsen i Westerbierge; Hans Alder var 45 Aar, 7 Uger. Han blev begraven den 10 Julii
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531412

Death of a father
Burial of a father
Citation details: opslag 1 af 4, side 46, Døde Mandkjøn, 1821, nr 4
Text:

Begravelse 16/8 1821 paa Sønder Felding Kirkegaard
Jens Pedersen, død 10/8 1821

Aftægtsmand i Overbÿ
Alder 87 7/12 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=387315#387315,74157304

Death of a mother
Burial of a mother
Citation details: opslag 1 af 4, side 49, Døde Kvindekjøn, 1821, nr. 4
Text:

Begravelse 2/9 1821 på Sønder Felding Kirkegaard
Christiane Sophia Thÿgesdatter, død 26/8 1821

Enke efter Jens Pedersen Overbÿ
Alder: 77 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=387319#387319,74157349

Marriage of a daughter
Citation details: Opslag 3 af 4, side 31, Copulerede 1824, nr. 1
Text:

Vielse 29/2 1824 i Sønder Felding Kirke
Brudgommen:
Morten Christensen, Ungk: tjenende i Fruergaard, Bonde, 22 Aar
Bruden:
Magrethe Pouls Datter af Vesterbierre, Bondepige 24½ Aar.
Forloverne:
Degnen Niels Christensen i Felding, Brudgoms Halv Broder
Gmd: Mathias Jensen Vester Bierre paa Brudens Vegne
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387313,74157294

Census
Death of a brother
Burial of a brother
Citation details: Opslag 1 af 9, side 118, Døde Mandkjøn 1836, nr. 7
Text:

Begravelse 28/8 1836 paa Sønder Felding Kirkegaard
Mathias Jensen, død 20/8 1836
Huusmand i Wester Bjerre, föd i Overbÿe af G[aa]rdm[an]d: Jens Pedersen[s Hustru Christiane Sophie Thygesdatter Brock]
Alder: 53 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387333,74157519

Marriage of a son
Citation details: Opslag 5 af 9, fol 96 verso, Copulerede 1838, nr. 1
Text:

Vielse 6/1 1838 i Sunds Kirke
Brudgommen:
Jens Poulsen u[ng]l[ar]l af Bukkjær i Assing Sogn, 35 Aar.
Attest af 29 Nov: 837 fr[a] Distrikskirurg Peder Jensen Gunst at være vaccineret flere Gange forgjæves og at deraf maa sluttes at han har havt de naturlige Barn Kopper i Barndommen.
Bruden:
Christence Jensd: af Linaae, 30 Aar, vacc.
Forlover:
Smed Jens Moritzen af Linaae.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619388#398805,74466782

Census
Census
Marriage of a son
Citation details: Opslag 3 af 11, side 81, Copulerede 1845, nr. 2
Text:

Vielse 3/8 1845 i Assing Kirke
Brudgommen:
Ungkarl Friderich Poulsen, født i Felding, 40 Aar gammel.
Bruden:
Enke Agnete Nielsdatter, 36 Aar.
Enke efter Afdøde Anders Pedersen, Paarup Mark.
Forloverne:
Jens Poulsen og Niels Larsen, begge af Assing.
Anmærkninger:
Udlyst 20 April
Begge havt de naturlige Kopper.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619418#387364,74158015

Death
Burial
Citation details: Opslag 9 af 12, side 136, Døde Qvindekjøn 1846, nr. 1
Text:

Begravelse 25/10 1846 paa Sønder Felding Kirkegaard
Susanne Jensdatter, død 14/10 1846
Enke efter Poul Hartvigsen af Vesterbjerge, Aftægtsqvinde hos Niels Jørgensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387337,74157631

Family with parents
father
17341821
Baptism: January 17, 1734Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 10, 1821Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
mother
17441821
Birth: calculated 1744 35 28
Death: August 26, 1821Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Religious marriage Religious marriageJuly 24, 1765Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
6 months
herself
17661846
Birth: January 20, 1766 32 22 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: October 14, 1846Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger sister
17681790
Birth: January 23, 1768 34 24 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 9, 1790Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
3 years
younger sister
17701771
Birth: August 14, 1770 36 26 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: April 21, 1771Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
younger sister
17701771
Birth: August 14, 1770 36 26 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 12, 1771Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
3 years
younger brother
17731852
Birth: May 2, 1773 39 29 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: April 30, 1852Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger sister
17751855
Birth: August 27, 1775 41 31 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 9, 1855Troldhede, Assing, Hammerum, Ringkøbing, DK
3 years
younger sister
1778
Birth: March 23, 1778 44 34 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death:
3 years
younger brother
17801865
Birth: September 20, 1780 46 36 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: February 14, 1865Minds, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
3 years
younger brother
17831836
Birth: July 15, 1783 49 39 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 20, 1836Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Family with Povel Hartvigsen
husband
17631808
Baptism: May 12, 1763Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 2, 1808Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
herself
17661846
Birth: January 20, 1766 32 22 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: October 14, 1846Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Religious marriage Religious marriageOctober 7, 1798Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
11 months
daughter
17991856
Birth: September 14, 1799 36 33 Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: October 29, 1856Nørredam, Skals, Rinds, Viborg, DK
3 years
son
18021887
Birth: April 14, 1802 38 36 Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: November 26, 1887Bukkjær, Assing, Hammerum, Ringkøbing, DK
3 years
son
18051879
Birth: March 3, 1805 41 39 Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 5, 1879Assing, Hammerum, Ringkøbing, DK
Povel Hartvigsen + Karen Jensdatter
husband
17631808
Baptism: May 12, 1763Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 2, 1808Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
husband’s wife
17601787
Baptism: September 14, 1760Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: June 13, 1787Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Religious marriage Religious marriageSeptember 15, 1782Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Povel Hartvigsen + Magrethe Jensdatter
husband
17631808
Baptism: May 12, 1763Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 2, 1808Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
husband’s wife
17631798
Baptism: November 13, 1763Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: August 14, 1798
Religious marriage Religious marriageOctober 28, 1787Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 9 af 57, fol 7 verso, De Döbtes Navne in Anno 1766, [nr. 1]
Text:

d: 21 Janv: 1766 blev Jens Bierres Pigebarn, som dagen forhen var föd, hiemmedöbt og fick det Nafn Susanna, da Thÿge Brockis Hustrue Karen holdt det til Daaben.
Daabens Confirmation skeede Domin: Septuag: d: 26 Janv: 1766 da Casten Bierres Hustrue
1) Maren Jensdatter bar Barnet
2) Maren Thÿgesdatter Brock
3) Knud Olufsön i Overbÿe
4) Karl Lars Olufsön
5) Gravis Olufsön, Huusmand i Østerbierre
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169929,28531292

Confirmation
Citation details: Opslag 22 af 60, fol 20 verso, Confirmandorum Navne in anno 1782, nr. 8
Text:

Domin: Qvasimodogen: d: 7 April 1782 bleve i S: Felding Kirke 22 unge Menniske af begge Sogne og begge Kiön confirmerede og Deres Nafne her anförte.
1) af Felding Sogn:
.
.
8) Susanna Jensd: Bierre af Overbÿe
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169930,28531362

Religious marriage
Citation details: Opslag 13 af 36, side 24, De Trolovede og copuleredes Navne 1798, [nr. 3]
Text:

1798 d 7 Octobr blev Enkemanden Povel Hartvigsen af Bierge og Susanna Jensdatter af Overbÿe Copulerede
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531413

Death
Burial
Citation details: Opslag 9 af 12, side 136, Døde Qvindekjøn 1846, nr. 1
Text:

Begravelse 25/10 1846 paa Sønder Felding Kirkegaard
Susanne Jensdatter, død 14/10 1846
Enke efter Poul Hartvigsen af Vesterbjerge, Aftægtsqvinde hos Niels Jørgensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387337,74157631