Jens Thygesen Bjerre, 18021859 (aged 57 years)

Name
Jens Thygesen /Bjerre/
Given names
Jens Thygesen
Surname
Bjerre
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 6 af 36, side 7, De Födte og Döbtes Navne, 1802, [nr. 3]
Text:

Den 14 Martii födtes Thÿge Jensen Bjerre og Hustrue Johanne Christensdatter i Overbÿe en Sön, der samme Dag fik i Daaben det Navn, Jens.
2den Paaske.dag blev Thÿge Jensen Bjerres Söns Daab i Overbÿe |:see 14 Martii d: A::| stadfæstet i Kirken.
Fadderne vare:
Dorthea Jensdatter Bjerre bar ham
Mette Marie Pedersdatter,
Thÿge Brocks Hustrue,
Svend Pedersen Fruergaard,
Jens Castesen i Nederbÿe,
Casten Jensen ibid:
Samme Dag holdte Moderen hendes Kirkegang.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531406

Birth of a brother
Baptism of a brother
Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 9 af 36, side 13, De Födte og Döbtes Navne 1806, [nr. 3]
Text:

Den 23 Maji födtes Thÿge Jensen Bjerre og Hustrue Johanne Christensdatter i Overbÿe en Datter, der samme Dag fik ved Daaben Navnet: Christiane.
[2 Pintzedag = mandag den 26. maj 1806; Bauer 16] blev Thÿge Jensen Bjerres Datters Daab |: see 23 Maji :| stadfæstet i Kirken;
Fadderne vare:
Birthe Cathrine Jensdatter, Barnets Faster
Cidsel Pedersdatter af Westerbjerge,
Jens Pedersen Bjerre, Barnets Farfader,
Peder Castesen i Elkjær,
Hartvig Christensen i Westerbjerge.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531409

Birth of a brother
Baptism of a brother
Citation details: Opslag 10 af 36, 1808
Text:

Den 30 Maji födtes Thÿge Jensen Bjerre, Gaardmand i Overbÿe, og Hustru Johanne Christensdatter en Sön, som fölgende Dag fik ved Daaben Navnet: Peder.
Hans Daab blev Confirmeret i Kirken 2den Pintzedag [den 6. juni 1808; Brauer 18S]
Fadderne vare:
Svend Fruergaards Hustru Magrethe bar ham.
Birthe Cathrine Jensdatter, Barnets Faster
Svend Pedersen, Fruergaard
Knud Pedersen, Drongstrup
Casten Christensen, Westerbjerre.
2 Sönd: eft: Trinit: holdte Moderen hendes Kirkegang
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531410

Death of a brother
Burial of a brother
Citation details: Opslag 12 af 36, 1809
Text:

Den 9de October döde Thÿge Jensen Bjerres Sön Peder i en Alder af 1 Aar 4¼ Maaned.
Han blev begraven d 13 October.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531412

Birth of a sister
Baptism of a sister
Birth of a brother
Baptism of a brother
Citation details: Opslag 6 af 45, fol 4 verso & 5 recto, 1812 & 1813
Text:

Den 24 Decbr födte Gaardmand Thÿge Jensen Bjerres Hustrue Johanne Christensdatter i Overbÿe en Sön, der samme Dag blev hjemmedöbt og kaldet: Niels.
[Den 1ste Januarii 1813] blev Thÿge Jensen Bjerres Söns Daab |: see 24 Decbr: f: A: :| stadfæstet i Kirken,
Fadderne vare:
Ane Marie Knudsdatter Drongstrup bar ham,
Birthe Cathrine Jensdatter Bjerre,
Erick Madsen i Fruergaard,
Eske Christensen i Præstegaarden,
Casten Chrestensen Westerbjerre.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169932,28531442

Death of a brother
Burial of a brother
Citation details: Opslag 15 af 45, fol 15 recto, De Dödes Navne 1813, [nr. 3]
Text:

Den 23 Julii döde Gaardmand Thÿge Jensen Bjerres Sön Niels 29 Uger gl:
Begraven 6 Sd: eft: Trinit: [søndag den 25. juli 1813; Bauer 28]
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169932,28531451

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 8 af 45, fol 6 verso, 1814
Text:

Den 25 August födte Thÿge Jensen Bjerres Hustrue: Johanne Chrestensdatter en Datter, der dagen efter ved hjemmedaab fik Navnet Marie Elisabeth

[15 Sönd: eft: Trinit: = søndag den 18 september 1814; Bauer 20] blev Thÿge Jensen Bjerres Datters Daab |: see 25 Aug:| stadfæstet i Kirken.
Fadderne vare:
Else Jensdatter af Fjelstervang bar hende.
Ane Marie Knudsdatter.
Jens Castensen.
Mathias Jensen.

Moderen holdt samme Dag sin Kirkegang.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169932,28531444

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 1 af 10, side 10 Fødte Kvindekjøn 1816, nr. 4
Text:

Hjemmedaab 31/12 1816, fremstillet 2/2 1817 i Sønder Felding Kirke
Pouline Thÿgesdatter, født 30/12 1816
Forældrene:
Gmd: Thÿge Jensen Overbÿ
Moder Hs . Hst. Johanne Christensdatter i Overbÿ
Fadderne:
1) Enken Susanne af Westerbierge, Barnets Faster bar hende
2) Gunder Marie Pedersdatter, Gmdskone Westerbirge
3) Gmd: Hartvig Christensen ibid:
4) Hmd: Peder Jensen ibid:
5) Ungkarl Jacob Peder Jensen i Overbÿ
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387317,74157335

Birth of a brother
Baptism of a brother
Citation details: Opslag 7 af 13, side 3, Fødte Mandkjøn 1819, nr. 5
Text:

Hjemmedaab 25/8 1819; Daaben proklameret 26/9 1819 i Sønder Felding Kirke
Niels Thÿgesen, født 25/8 1819
Forældrene:
Fad: Gmd: Thÿge Jensen - Overbÿe
Mod: hs: Hst: Johanne Christend: i Overbÿ.
Fadderne:
1) Pige Mette Cathrine Pedersdatter Overbÿe bar ham
2) Pige Else Jensdatter Mosgaard
3) Gmd: Peder Pedersen Overbÿe
4) Ukrl Niels Willadsen af Bor[r]is Graul
5) Gmdsk: Ane Knudsdatter af Westerbiere
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387311,74157281

Death of a brother
Cause: Mæslinger
Burial of a brother
Citation details: opslag 1 af 4, side 46, Døde Mandkjøn, 1821, nr 2
Text:

Begravelse 28/3 1821 paa Sønder Felding Kirkegaard
Niels Thÿgesen, død 23/3 1821
Gmd: Thÿge Jensen overbÿes Sön
Alder: 1 Aar, 7M[aaneder]
Anmærkninger:
Död af Mæslinger
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387315,74157304

Death of a paternal grandfather
Burial of a paternal grandfather
Citation details: opslag 1 af 4, side 46, Døde Mandkjøn, 1821, nr 4
Text:

Begravelse 16/8 1821 paa Sønder Felding Kirkegaard
Jens Pedersen, død 10/8 1821

Aftægtsmand i Overbÿ
Alder 87 7/12 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=387315#387315,74157304

Death of a paternal grandmother
Burial of a paternal grandmother
Citation details: opslag 1 af 4, side 49, Døde Kvindekjøn, 1821, nr. 4
Text:

Begravelse 2/9 1821 på Sønder Felding Kirkegaard
Christiane Sophia Thÿgesdatter, død 26/8 1821

Enke efter Jens Pedersen Overbÿ
Alder: 77 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=387319#387319,74157349

Birth of a sister
Baptism of a sister
Citation details: Opslag 8 af 10, side 17 Fødte Kvindekjøn 1823, nr. 7
Text:

Hjemmedaab 28/6 1823; fremstilling 27/7 1823 i Sønder Felding Kirke
Zidsel Cathrine Thÿgesdatter, født 28/6 1823
Forældrene:
Fader Gmd: Thÿge Jensen Overbÿe,
Mod[er] h[an]s H[u]st[ru] Johanne Christensdatter i Overbÿe.
Fadderne:
1) Ane Sörensdatter Hushol: bar hende
2) Pige Magrethe Thÿgesdatter Broch
3) B[o]l[s]m[an]d Mathias Jensen Biere
4) U[ng] Karl Mads Nielsen Högsvig
5) U[ng] Karl Morten Christensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387317,74157342

Death of a sister
Burial of a sister
Citation details: Opslag 2 af 12, side 129, Døde Qvindekjøn 1837, 5
Text:

Begravelse 19/3 1837 paa Sønder Felding Kirkegaard
Zidsel Cathrine Thÿgesdatter, død 11/3 1837
Datter af Gaardmand Thÿge Biere og Hustru Johanne Christensdatter i Overbÿe.
Alder 13½ Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387337,74157624

Death of a mother
Cause: Alderdom
Burial of a mother
Citation details: Opslag 10 af 12, side 137, Døde Qvindekjøn 1851, 7
Text:

Begravelse 19/10 1851 paa Sønder Felding Kirkegaard
Johann Christensdatter, død 8/10 1851
Aftægtsmand Thyge Jensens Hustru af Overbye
Alder: 73 Aar
Anmærkninger:
Alderdom
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387337,74157632

Death of a father
Cause: Alderdom og Brok
Burial of a father
Citation details: opslag 6 af 9, side 123, Døde Mandkjøn 1852, nr. 5
Text:

Begravelse 7/5 1852 paa Sønder Felding Kirkegaard
Thyge Christian Jensen død 30/4 1852
Aftægtsmand i Overbÿe
Alder: 80 Aar
Anmærkninger; Alderdom og Brok
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=387333#387333,74157524

Census
Death of a sister
Burial of a sister
Citation details: Opslag 4 af 13, side 123, Døde Qvindekjøn 1857, nr. 3
Text:

Begravelse 14/6 1857 paa Hoven Kirkegaard
Pouline Thÿgesdatter, død 9/6 1857
født i S: Felding 1ste Januar 1816 [recte: 30/12 1816]. Forældrene G[aa]rdfolk Thÿge Jensen Bjerre og Hustrue Johanne Christensdatter af Overbÿe i Sönder Felding Sogn
Huusmand Niels Andreas Christiansens Hustrue af Barslund Mark.
Alder: 40½ [Aar]
Anmærkninger:
Skift: Att: 12/6 1857
Liigs: Att: 11/6 1857
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619033#384709,74091825

Death
Burial
Citation details: Opslag 1 af 11, side 112, Døde Mandkiøn 1859, nr. 2
Text:

Begravelse 24/3 1859 paa Sønder Felding Kirkegaard
Jens Thygesen, død 18/3 1859
Möllersvend i S. Felding Mölle. Sön af Thyge Jensen Bjerge, forhen Gmd. i Overby, död i Felding Mölle. Födested Felding Overby.
Alder: 57 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387342,74157725

Family with parents
father
17731852
Birth: May 2, 1773 39 29 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: April 30, 1852Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
mother
17781851
Birth: May 15, 1778Vesterbjerge, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: October 8, 1851Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Religious marriage Religious marriageNovember 16, 1800Sønder Felding Kirke, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
16 months
himself
18021859
Birth: March 14, 1802 28 23 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: March 18, 1859Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
22 months
younger brother
18041869
Birth: January 2, 1804 30 25 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: April 9, 1869Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger sister
18061876
Birth: May 23, 1806 33 28 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: June 3, 1876Gammelmark, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger brother
18081809
Birth: May 30, 1808 35 30 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: October 7, 1809Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger sister
18101872
Birth: August 8, 1810 37 32 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: May 3, 1872Rind, Hammerum, Ringkøbing, DK
2 years
younger brother
18121813
Birth: December 24, 1812 39 34 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 23, 1813Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
20 months
younger sister
18141875
Birth: August 25, 1814 41 36 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: May 31, 1875Vorgod, Bølling, Ringkøbing, DK
2 years
younger sister
18161857
Birth: December 30, 1816 43 38 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: June 9, 1857Barslund, Hoven, Nørre Horne, Ringkøbing, DK
3 years
younger brother
18191821
Birth: August 25, 1819 46 41 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: March 23, 1821Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
4 years
younger sister
18231837
Birth: June 28, 1823 50 45 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: March 11, 1837Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 6 af 36, side 7, De Födte og Döbtes Navne, 1802, [nr. 3]
Text:

Den 14 Martii födtes Thÿge Jensen Bjerre og Hustrue Johanne Christensdatter i Overbÿe en Sön, der samme Dag fik i Daaben det Navn, Jens.
2den Paaske.dag blev Thÿge Jensen Bjerres Söns Daab i Overbÿe |:see 14 Martii d: A::| stadfæstet i Kirken.
Fadderne vare:
Dorthea Jensdatter Bjerre bar ham
Mette Marie Pedersdatter,
Thÿge Brocks Hustrue,
Svend Pedersen Fruergaard,
Jens Castesen i Nederbÿe,
Casten Jensen ibid:
Samme Dag holdte Moderen hendes Kirkegang.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126828#169931,28531406

Death
Burial
Citation details: Opslag 1 af 11, side 112, Døde Mandkiøn 1859, nr. 2
Text:

Begravelse 24/3 1859 paa Sønder Felding Kirkegaard
Jens Thygesen, død 18/3 1859
Möllersvend i S. Felding Mölle. Sön af Thyge Jensen Bjerge, forhen Gmd. i Overby, död i Felding Mölle. Födested Felding Overby.
Alder: 57 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387342,74157725