Bergithe Jensine Bech, 18231899 (aged 76 years)

Name
Bergithe Jensine /Bech/
Given names
Bergithe Jensine
Surname
Bech
Also known as
Bergithe Jensine /Hansen/
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 8 af 30, side 56, Fødte Qvindekiøn 1823, nr. 2
Text:

Daab 31/3 1823 i Vester Torup Kirke
Bergithe Jensine, født 22/1 1823
Forældrene:
Skolelærer Johannes Bech og
Hustrue Anna Marie B. Gjordemoder i Thorup
Fadderne:
Frembaaren af Tienestepige Johanne Pedersdatter , Giottrup
Christen Palisen,
peder Ha[],
Ungkarl Christen Pedersen Ellisbøl og
Johanne Kirstine Ellisbøl
Anmærkninger:
d 31 Marti intro.
vaccineret den 9de October 1824 af Martin Gir. Nicolaisen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776228#416944,76641948

Confirmation
Citation details: Opslag 2 af 20, side 142, Confirmerte Piger 1837, nr. 14
Text:

14) Birgithe Jensine Bech af Thorup
Forældrene:
Kirkesanger Johannes Bech og
Hustru Ane Marie Bruuse i Thorup
Født: 22/1 1823
Dom angaaende Kundskab og Opførsel:
Meget god af Kundskab og Opførsel
Naar og af hvem vaccineret: 9/10 1824 af Nicolaisen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776228#416954,76642207

Religious marriage
Citation details: Opslag 19 af 20, side 187, Copulerede 1857, nr. 1
Text:

Vielse 28/1 1857 i Kollerup Kirke
Brudgommen:
Ungkarl Gartner Johan Peter Hansen, født i Gjørslev i Holtug Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt 18de September 1818, døbt 20de September 1818 i Holtug Kirke, vaccineret 1ste September 1820, confirmeret 1ste Søndag efter Paaske 1833, opholdende sig i Nørresundbye, 39 Aar gl.
Bruden:
Jomfrue Bergithe Jensine Bech, Datter af Skolelærer Johannes Bech i Vesterthorup, født i Vesterthorup 22de Januar 1823, vaccineret 9de October 1824, confirmeret i Thorup Kirke 1ste Søndag efter Paaske 1857 [recte 1837], opholdende sig i Fjerritzlev Kroe, 34 Aar gl.
Forloverne:
Johannes Bech i Vesterthorup, Kirkesanger og Skolelærer
J_ B: Vestergaard, Gaardeier i Fjerritzlev, ved skriftligt Document dat. 24de Januari 1857
Anmærkninger:
Vielsesbrev dat: 16de Januari 1857 foreviist.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695941#412058,75965691

Birth of a son
Baptism of a son
Citation details: Opslag 43 af 69, side 39, Fødte Mandkjøn 1857, nr. 8
Text:

Daab 20/2 1858 i Kollerup Kirke
Jens Brix Marinus Hansen, født 31/12 1857
Forældrene:
Gjestgiver Johan Peter Hansen og
Hustru Bergithe Jensine Hansen, født Bech af Fjerritslev Kroe
Fadderne:
1) Frøken Christiane Amalia Møhl
2) Jomfrue Juliane Cathrine Elisabeth Carlsen af Fjerritslev
3) Hr: Postexpediteur Poulsen, Fjerritslev
4) Gaardeier J: B: Vestergaard, Fierritslev
5) Hr: Fuldmægtig Stephansen af Skjerpinggaard.
Anmærkninger: Hendes Alder 35 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695941#412056,75965626

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 40 af 63, side 104, Fødte Qvindekjøn 1859, nr. 9
Text:

Daab 2/10 1859 i Kollerup Kirke
Anna Rebekka Amalia Hansen, født 10/7 1859

Forældrene:
Gjæstgiver Johan Peter Hansen og
Hustru Bergithe Jensine Hansen, født Bech, af Fjerritslev Kroe
Faderne:
1) Jomfrue Bech fra Vesterthorup
2) Jomfrue Bech fra Kliim.
3) Hjælpelærer Skodhauge af Vesterthorup
4) Dÿrlæge Hansen af Fjerritslev
5) Handelsbetjent Beck af Fjerritslev Kroe
Anmærkninger:
Moderen er ikke bleven indledt.
Hendes Alder: 36 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695941#412063,75965887

Census
Birth of a daughter
Citation details: Opslag 40 af 49, side 89, Fødte Qvindekiøn 1962, nr. 4
Text:

Dødfødt Pige 4/4 1862
Forældrene:
Gartner Johan Peter Hansen og
Hustru Jensine Hansen, født Beck i Beersted.
Ifølge Indberetning af Jordemoder Inger Hanche i Aarup var Barnet i 8de Maaned og begyndt at gaae i Forraadnelse.
Anmærkninger:
Mod: indl 25/5 1862
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21696055#412872,75985522

Death of a daughter
Burial of a daughter
Citation details: Opslag 11 af 14, side 240, Døde Qvindekiøn 1862, nr. 4
Text:

Begravelse 9/4 1862 paa Snedsted Kirkegaard,
Dødfødt Pige 4/4 1862
Gartner J. P. Hansens Barn i Beersted
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21696055#412874,75985562

Birth of a son
Baptism of a son
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 26 af 108, side 133, Fødte Qvindekiøn 1866, nr. 68
Text:

Daab 26/8 1866 i Brønshøj Kirke
Marie Christine Sophie Cæciliæ Hansen, født 26/6 1866
Forældrene:
Gartner Johan Peter Hansen og
Hustr: Birgitte Jensine Bech, 43 Aar, paa Uttersløv Mark
Fadderne:
Barnets Forældre,
Jomfru Nicoline Beck fra Jylland,
Bogbinder Blaumüller, Kbhvn;
Øltapper Lars Andersen i Uttersløv.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21583946#355372,70383245

Census
Census
Census
Death of a son
Cause: Omkommet ved damperen "FERONIA"s stranding i Nordsøen ud for Terschellinng.
Citation details: Fredag den 22. Januar 1886, side 3, Forulykket Dansk.
Text:

Blandt de ved det hamborgske Dampskib „Feronias‟ Undergang ved Terschelling den 12te Januar forulykkede var, foruden de allerede i Bladet nævnte, i Følge sikkert Forlydende Kandidat J. Brix Hansen af Kjøbenhavn. Den formentlig afdøde var født i Fjerritslev Kro, hvor hans Forældre boede i nogle Aar, og flyttede derfra omtrent 1860 til Snedsted i Thy og siden til Kjøbenhavn. Med en sjælen Flid og Udholdenhed havde han under mindre gunstige Forhold arbejdet sig frem ad de Studerendes Vej, havde taget fine Examiner og var nu med haabefuldt Mod gaaet om Bord paa nævnte Skib for at sejle til Ostindien, hvor han skulde overtaget en Plads som Inspektør hos en Plantageejer. Han var Familiens ældste Søn, og det er naturligt, at ej alene hans Moder, der er Enke, men ogsaa hans øvrige Søskende fulgte hans Rejse med de bedste Ønsker og lyseste Forhaabninger, hvilnu formenes saa brat tilintetgjorte.

Citation details: 26. januar 1886, side 2. Forulykket dansk Mand ved „Feronia‟s Stranding
Text:

Cand. polyt Jens Brix-Hansen af Kjøbenhavn er omkommen ved Damperen „Feronia‟s Stranding den 12te Januar i Nordsøen. Hr. Brix-Hansen, der var i en Alder af 28 Aar, havde taget Plads som Passager med Skibet for at begive sig til Sumetra og der overtage en Plantage-Inspektørplads. Ifølge „Aalb. Stiftstid.‟ var han født i Fjerritslev Kro i Han Herred, hvor hans Forældre boede fra 1857-60. Han havde med sjelden Iver og Troskab under mindre heldige Forhold arbejdet sig frem ad den studerende Vej, havde taget fine Exsamina og begav sig nu med haabefuldt Sind paa den lange Rejse, der - til stor Sorg for hans Moder og Sødskende - skulde blive den sidste.
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aea03529f-7c58-4962-bf46-e41fe7a246a5/query/%22Jens%20Brix%20Hansen%22

Census
Marriage of a son
Citation details: Opslag 2 af 59, side 247, Ægteviede 1892, nr. 12
Text:

Vielse 8/10 1892 i Sankt Ansgars katolske Domirke i København ved Kapellan Andr Johansen
Brudgommen:
Ungkarl Hans Peter Michael Johannes Brix-Hansen, født i Beersted ved Snedsted (Jylland) d. 13 April 1864. (grosserer) [Søn af] Gartner Johan Peter Hansen og Hustru Jensine f. Beck.
Bruden:
Pigen Ella Elisabeth Nikoline Vosbein, født i Nylykkegaard (Hammer Sogn og Herred, Præstø Amt) d. 11 Juni 1869 (Ophold i Forældrenes Hjem) [Datter af] Propietair Hans Christian Vosbein og Hustru Karen Kirstine f. Jørgensen.
Forloverne:
J. C. Günther, Murmester, Solituden
C. Vosbein, fhv. Landmand, Colbjørnsensgade 17.
Tillysning bestilt: 8/9 1892
Tillysning: 11/9, 18/9 & 25/9 1892
Anmærkninger:
Katolsk Opdragelse ifølge skriftlig Erklæring i Arkivet.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21583776#352675,70290194

Census
Marriage of a daughter
Citation details: Opslag 339 af 353, side 338, Ægteviede 1897, nr. 221
Text:

Vielse, I Henh. t. Lov 4/4 1855 af Stiftsprovst Paulli i Vor Frue K.
Brudgommen:
Ungkarl, Formand Jens Henrik Andersen
(f. 29. Septbr. 1853 i Mørke Sgn.) Gjentofte, Søn af afd. Husmd. Anders Caspersen og lgel. afd. Hustru Christiane Emilie f. Nielsen
43.
Bruden:
Pigen Marie Christine Sophie Cecilie Hansen Brink
(f. 26. Juni 1866 i Brønshøj Sgn.) Ahorngdae i 2, Datter af afd. Gartner Johan Peter Hansen og Hustru Birgitte Jensine f. Bech, Frederikberg Allé 15.
31.
Forloverne:
L. C. Andersen, Detailhandler, Nørrevoldgade 60.
Johs. Brix Hansen, Agent, Ahorngade 1 2.
(Vielses-Brev af 5/6 1897)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118411#155878,26069441

Death
September 20, 1899 (aged 76 years)
Burial
Citation details: 21. september 1899, side 4, Døde
Text:

Min kjære Moder, Enke Birgitte Jensigne Hansen, døde stille og rolig efter længere Tids tiltagende Svaghed Onsdag den 20de ds.
Paa Børns og Svigerbørns Vegne
Joh.s Brix Hansen

Begravelsen finder Sted Søndag den 24de ds. Kl. 12½ fra Kapellet paa katolsk Vestre Kirkegaard.
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Brix-Hansen/date/1899-09-01%2C1899-10-01

Family with Johan Peter Hansen
husband
1818
Birth: September 18, 1818 26 34 Holtug, Stevns, Præstø, Danmark
Death:
herself
18231899
Birth: January 22, 1823Vester Torup, Vester Han, Thisted, DK
Death: September 20, 1899
Religious marriage Religious marriageJanuary 28, 1857Kollerup Kirke, Kollerup, Vester Han, Thisted, DK
11 months
son
18571886
Birth: December 31, 1857 39 34 Fjerritslev Kro, Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted, DK
Death: January 12, 1886
19 months
daughter
18591934
Birth: July 10, 1859 40 36 Fjerritslev Kro, Fjerritslev, Kollerup, Vester Han, Thisted, DK
Death: June 13, 1934Sankt Josephs Hospital (St. Josefs Hospital) Griffenfeldsgade 44, København, DK
3 years
daughter
18621862
Birth: April 4, 1862 43 39 Bersted, Snedsted, Hassing, Thisted, DK
Death: April 4, 1862Bersted, Snedsted, Hassing, Thisted, DK
2 years
son
18641937
Birth: April 13, 1864 45 41 Bersted, Snedsted, Hassing, Thisted, DK
Death: February 7, 1937Sankt Josephs Hospital (St. Josefs Hospital) Griffenfeldsgade 44, København, DK
2 years
daughter
18661936
Birth: June 26, 1866 47 43 Utterslev Mark, Brønshøj, Sokklund, København, DK
Death: September 8, 1936Frederiksberg Hospital, Frederiksberg, Sokkelund, København, DK
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 8 af 30, side 56, Fødte Qvindekiøn 1823, nr. 2
Text:

Daab 31/3 1823 i Vester Torup Kirke
Bergithe Jensine, født 22/1 1823
Forældrene:
Skolelærer Johannes Bech og
Hustrue Anna Marie B. Gjordemoder i Thorup
Fadderne:
Frembaaren af Tienestepige Johanne Pedersdatter , Giottrup
Christen Palisen,
peder Ha[],
Ungkarl Christen Pedersen Ellisbøl og
Johanne Kirstine Ellisbøl
Anmærkninger:
d 31 Marti intro.
vaccineret den 9de October 1824 af Martin Gir. Nicolaisen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776228#416944,76641948

Confirmation
Citation details: Opslag 2 af 20, side 142, Confirmerte Piger 1837, nr. 14
Text:

14) Birgithe Jensine Bech af Thorup
Forældrene:
Kirkesanger Johannes Bech og
Hustru Ane Marie Bruuse i Thorup
Født: 22/1 1823
Dom angaaende Kundskab og Opførsel:
Meget god af Kundskab og Opførsel
Naar og af hvem vaccineret: 9/10 1824 af Nicolaisen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776228#416954,76642207

Religious marriage
Citation details: Opslag 19 af 20, side 187, Copulerede 1857, nr. 1
Text:

Vielse 28/1 1857 i Kollerup Kirke
Brudgommen:
Ungkarl Gartner Johan Peter Hansen, født i Gjørslev i Holtug Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt 18de September 1818, døbt 20de September 1818 i Holtug Kirke, vaccineret 1ste September 1820, confirmeret 1ste Søndag efter Paaske 1833, opholdende sig i Nørresundbye, 39 Aar gl.
Bruden:
Jomfrue Bergithe Jensine Bech, Datter af Skolelærer Johannes Bech i Vesterthorup, født i Vesterthorup 22de Januar 1823, vaccineret 9de October 1824, confirmeret i Thorup Kirke 1ste Søndag efter Paaske 1857 [recte 1837], opholdende sig i Fjerritzlev Kroe, 34 Aar gl.
Forloverne:
Johannes Bech i Vesterthorup, Kirkesanger og Skolelærer
J_ B: Vestergaard, Gaardeier i Fjerritzlev, ved skriftligt Document dat. 24de Januari 1857
Anmærkninger:
Vielsesbrev dat: 16de Januari 1857 foreviist.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21695941#412058,75965691

Death
Burial
Citation details: 21. september 1899, side 4, Døde
Text:

Min kjære Moder, Enke Birgitte Jensigne Hansen, døde stille og rolig efter længere Tids tiltagende Svaghed Onsdag den 20de ds.
Paa Børns og Svigerbørns Vegne
Joh.s Brix Hansen

Begravelsen finder Sted Søndag den 24de ds. Kl. 12½ fra Kapellet paa katolsk Vestre Kirkegaard.
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Brix-Hansen/date/1899-09-01%2C1899-10-01