Ester Jensdatter, 18061880 (aged 73 years)

Name
Ester /Jensdatter/
Given names
Ester
Surname
Jensdatter
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 70 af 133, fol 68 recto, Döbte 1806
Text:

19 Dom: p Trinit: 12 Octobr [1806]
Jens Pedersens Hust: i Marup Else Johanne Jensd: fødte den 8de Septemb: en Datter, som ved Hiemmedaaben samme Dag blev kaldet Esther.
Susc: Kirstine Christensd:
Test: Simon Hansen, Niels Peders:, Zidsel Nielsd:, Kirstine Pedersd:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126416#169250,28422286

Confirmation
Citation details: Opslag 5 af 10, side 66, Confirmerede Piger 1821, nr. 5
Text:

Ester Jensdatter, Marup
Forældrene:
Jens Pedersen, Marup og
Else Johanne Jensdatter
Født 8/9 1806
Dom angaaende Kundskab og Opførsel: maadel: m: god
Vaccineret 25/9 1808 af Provst Thÿgesen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619534#388157,74173188

Religious marriage
Citation details: Opslag 3 af 14, side 135, Copulerede 1832, nr. 6
Text:

Vielse 9/9 1832 i Skjern Kirke
Brudgommen:
Jens Thÿgesen Ungkarl 26 Aar
Bruden:
Ester Jensdatter en Datter af Jens Hedegaard i Marup 26 Aar
Forloverne:
Thÿge Jensen og Laurids Hedegaard
Anmærkninger:
Han er vaccineret. Hun har havt de naturlige Kopper. Den befalede Attest forevst. - Jordan
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619534#402672,74547543

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 6 af 9, side 15, Fødte Kvindekjøn 1844, nr. 6
Text:

Hjemmedaab27/10 1833 form. Svaghed; proklamation 29/12 1833 i Sønder Felding Kirke
Henriette Andrea Jensen, født 22/10 1833
Forældrene:
Fad: Grdmd Jens Thygesen
Mod: hs: Hustr. Ester Jensdatter i Overby
Fadderne:
1) Anders Nielsens Hustrue i Meldgrd.
2) Blsmd Anders Nielsen Meldgard
3) Grdmd Clemend Nielsen i Overbye
4) Ungkrl. Søren Jensen af Fruergrd.
5) Pigen Johanne Cath. Nielsen af Drongstrup.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387327,74157423

Census
Birth of a son
Baptism of a son
Citation details: Opslag 7 af 32, side 1, Fødte Mandkjøn 1836, nr. 1
Text:

Hjemmedaab 15/2 1836; Proklameret 20/3 1836 i Sønder Felding Kirke
Thyge Christian Jensen, født 13/2 1836
Forældrene:
Gaardmand Jens Broch og Hst Ester Jensdatter i Overbye
Fadderne:
Cathrine Jensen i Fruergaard,
Aftægtsmand Thyge Broch i Overby,
ung Karl Sören Jensen Fruergaard
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619414#387329,74157438

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 5 af 17, side 25, Fødte Kvindekjøn 1838, nr. 1
Text:

Daab 11/3 1838 i Bølling Kirke
Else Johanne Jensen, født 22/2 1838
Forældrene:
Gaardmand Jens Thygesen og Hustrue Ester Jensdatter boende paa Parcel af Boll
Fadderne:
Mette Kathrine Christensdatter Marup i Skjern,
Abelone Kirstine Mikkelsdatter,
Søren Bork Skouboe,
Ane Kirstine Pedersdatter i Bölling,
Mikkel Jensen Marup i Skjern
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619538#388174,74173373

Birth of a son
Baptism of a son
Citation details: Opslag 20 af 44, side 17, Fødte Mandkjøn 1840, nr. 2
Text:

Daab 1/3 1840 i Skjern Kirke
Jens Hedegaard Jensen, født 23/2 1840
Forældrene:
Jens Thÿggsen Indsidder i Engsig og Kone Ester Jensdatter
Fadderne:
Peder Jensen og Kone af Ganer,
Jeppe Thomsens Kone,
Thomas Ko[?]sgaard og Jens Thomsen Albæk; Alle af Skjern Sogn.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619534#402670,74547496

Birth of a son
Baptism of a son
Citation details: Opslag 28 af 59, side 24, Fødte Mandkiøn 1844, nr. 5
Text:

Hjemmedaab 10/11 1844; Daaben publiceret 26/12 1844 i Vrads Kirke
Mikkel Christian Thygesen, født 7/11 1844
Forældrene:
Skolelærer J: Thygesen og Hstru Ester Jensdatter Fæster paa Ansøegaards-Mark
Fadderne:
Maren Nielsen af Lille Hjøllund og Rasmus Pedersen hendes Broders (M: J: Kirk) Kone Grethe Nielsdatter fra Ansøe Mølle,
Sognefogeden Rasmus Christensen og H: Ane Marie Nielsdatter af Wrads.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394805,74368553

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 25 af 56, side 90, Fødte Qvindekiøn 1846, nr. 5
Text:

Ægte eller Uægte:
Ægte
Fødsels- og Hiemmedaabs-Datum:
født d 30 December 1846
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl:
Skolelærer J. Thygesen og Hustrue Ester Jensdatter boende i Vrads By.
Daabens Publications-Datum:
d 31 Januar 1847
Faddernes Navn, Stand Haandtering og Opholdssted:
Konen Kiersten Marie Jensdatter og Ole Madsen begge af Taarup,
Christen Jensen og Rasmus Christensen og Frederik Søbye alle af Vrads
Moderens Introductions.Datum:
d 31 Januar 1847
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394811,74368804

Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Citation details: Opslag 28 af 56, side 93, Fødte Qvindekiøn 1849, nr. 5
Text:

Hjemmedaab 26/12 1849; Daaben publiceret 28/4 1850 i Vrads Kirke
Juliane Petrea Thygesen, født 19/12 1849
Forældrene:
Skolelærer og Kirkes: J. Thygesen og Hust: Ester Jensdatter af Wrads Bye
Fadderne:
Konen Marie Farup af Thyklund, alle af Wrads
Carl Søbye,
Frederik Søbye,
Christen Jensen og
Anders Madsen af []
Moderens Introductions Datum: 28/4 1850
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394811,74368807

Death of a daughter
Burial of a daughter
Citation details: Opslag 7 af 16, side 202, Døde Qvindekiøn 1950. nr. 4
Text:

Dødsdagen: d 16 Agust
Begravelsesdagen: d 25 Agust
Den Dødes For- og Tilnavn: Else Johane Thygesen
Stand, Haandtering og Opholdssted: Skolelærer Thygesens Datt:
Alder: 12½ [Aar]
Anmærkninger:
Attest for Ligsyn 22-8-50
Skifteretten [ ] 23-8-50
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394815,74368864

Death of a son
Burial of a son
Citation details: Opslag 7 af 14, side 188, Døde Mænd 1850, nr. 1
Text:

Begravelse 29/10 1850 paa Vrads Kirkegaard
Jens Hedegaard Thygesen, død 22/10 1850
Søn af Skolelærer Thygesen
Alder 10 [Aar]
Anmærkninger:
Død af ondartet Forkjølelse Sygd.
Attest af Ligs: 27/10 1850, fra Skifteretten 28/10 1850
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394808,74368635

Death of a husband
Cause: Delirium tremens
Burial of a husband
Citation details: Opslag 8 af 14, side 189, Døde Mænd 1854, nr. 1
Text:

Begravelse 13/6 1854 paa Vrads Kirkegaard
Jens Thÿgesen, død 8/6 1854
Skolelærer i Wrads
Alder: 48 aar
Anmærkninger:
Død af Delirium tremens
Attest af Skifteretten af 9/6 1854¨for Liigsynet 12/6 1854
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394808,74368636

Marriage of a daughter
Citation details: Opslag 7 af 20
Text:

Vielse 15/12 1861 i Staby Kirke
Brudgommen:
Ungkarl Gaardmand Iver Christian Christensen i V. Kloster, født d. 28/8 1837 i Staby
Bruden:
Pigen Henriette Andrea Jensen, fortiden i V. Kloster, født i Sønder-Felding d 25/10 1833 [recte 22/10 1833]
Forloverne:
Gaardmand Gravers Østerby Madum
Gaardmand Henrik Thygesen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619434#387555,74161753

Death of a son
Burial of a son
Citation details: Opslag 5 af 14, side 248, Døde Mandkjøn 1862, nr. 3
Text:

Begravelse 4/7 1862 paa Grædstrup Kirkegaard
Thøger Christen Jensen, ugift, død 1/7 1862
Søn af Skolelærer Thygesen i Vrads, Tjenestekarl for Gm Niels Laursens Enke i Dauding
Alder: 26 Aar
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21618857#395192,74377068

Marriage of a daughter
Citation details: Opslag 22 af 25, side 388 & 389, Copulerede 1873, nr. 14
Text:

Vielse 25/11 1873 paa Silkeborg Raadhus
Brudgommen:
Ungkarl Laurs Frederiksen, en Søn af ugift Sidel Marie Laursen, er født i Balle Sogn 21/11 1850, vacc., 23 Aar, Skomagersvend i Silkeborg.
Bruden:
Pigen Juliane Petrea Thygesen, en Datter af Skolelærer Jens Thygesen, ef født i Vrads 19/12 1849, vacc., 24 Aar, Fabrikarb. i Silkeborg.
Forloverne:
Jesper Nielsen Grdmand i Balle
Søren Andersen Brygger Arbejdsm. i Silkeborg.
Anmærkninger:
Borgerlig Vielse
Ægtefællerne Mormoner.
M[ ? ] af K[ ? ] D[ ? ]. 26/11 1873
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637582#394595,74363302

Marriage of a daughter
Citation details: Opslag 7 af 17, side 136, Copulerede 1879, nr. 2
Text:

Vielse 7/11 1879 i Vrads Kirke
Brudgommen:
Ungkarl Hans Peter Kristensen, tjenende i Krudmølle Bryrup Sogn.
Søn af Husmand Kresten Madsen i Them Sogn.
28 År.
(født på Hjortsballehede i Them Sogn 14/4 1851)
Bruden:
Pige Mette Maria Thygesen i Vrads.
Datter af afdøde Skolelærer Thygesen i Vrads.
32 År.
(født i Vrads 39/12 1846)
Forloverne:
Gårdejer Laust Johansen, Søby i Vrads og
Indsidder Niels Hansen i Them Sogn.
Anmærkninger:
Lÿst for dem i Vrads Kirke 12/10, 19/10 og 2/11 1879
Brudgommen vaccineret 27/7 1858 af Fibiger.
Bruden vaccineret 5/8 1847 af Rye
De fornødne Attester for Brudgommen ere foreviste.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637598#394818,74368945

Death
Burial
Citation details: Opslag 1 af 14, side 101, Døde Qvindekiøn 1880, nr. 2
Text:

Begravelse 1/6 1880 paa Gødvad Kirkegaard
Este[r] Jensdatter, død 25/5 1880
Enke efter Lærer Jens Tgøgersen, Vrads, opholdt sig hos Husmand Hans Peder Christensen i Gjødvad.
Alder: 73 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585094#364750,70619639

Family with Jens Thygesen Brock
husband
18061854
Birth: May 22, 1806 27 35 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: June 8, 1854Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
herself
18061880
Birth: September 8, 1806Marup, Skjern, Bølling, Ringkøbing, DK
Death: May 25, 1880Gødvad, Hids, Viborg, DK
Religious marriage Religious marriageSeptember 9, 1832Skjern Kirke, Skjern, Bølling, Ringkøbing, DK
14 months
daughter
18331917
Birth: October 22, 1833 27 27 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: February 1, 1917Ballehus, Madum, Ulfborg, Ringkøbing, DK
2 years
son
18361862
Birth: February 13, 1836 29 29 Overby, Sønder Felding, Hammerum, Ringkøbing, DK
Death: July 1, 1862Davding, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, DK
2 years
daughter
18381850
Birth: February 22, 1838 31 31 Bølling, Bølling, Ringkøbing, DK
Death: August 16, 1850Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
2 years
son
18401850
Birth: February 23, 1840 33 33 Engsig, Skjern, Bølling, Ringkøbing, DK
Death: October 22, 1850Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
5 years
son
18441915
Birth: November 7, 1844 38 38 Ansøegaards-Mark, Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
Death: March 24, 1915Bryrup, Tyrsting, Skanderborg, DK
2 years
daughter
18461929
Birth: December 30, 1846 40 40 Vrads By, Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
Death: July 9, 1929Provo, Utah, Utah, USA
3 years
daughter
18491947
Birth: December 19, 1849 43 43 Vrads, Vrads, Skanderborg, DK
Death: October 20, 1947Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA
Birth
Baptism
Citation details: Opslag 70 af 133, fol 68 recto, Döbte 1806
Text:

19 Dom: p Trinit: 12 Octobr [1806]
Jens Pedersens Hust: i Marup Else Johanne Jensd: fødte den 8de Septemb: en Datter, som ved Hiemmedaaben samme Dag blev kaldet Esther.
Susc: Kirstine Christensd:
Test: Simon Hansen, Niels Peders:, Zidsel Nielsd:, Kirstine Pedersd:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126416#169250,28422286

Confirmation
Citation details: Opslag 5 af 10, side 66, Confirmerede Piger 1821, nr. 5
Text:

Ester Jensdatter, Marup
Forældrene:
Jens Pedersen, Marup og
Else Johanne Jensdatter
Født 8/9 1806
Dom angaaende Kundskab og Opførsel: maadel: m: god
Vaccineret 25/9 1808 af Provst Thÿgesen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619534#388157,74173188

Religious marriage
Citation details: Opslag 3 af 14, side 135, Copulerede 1832, nr. 6
Text:

Vielse 9/9 1832 i Skjern Kirke
Brudgommen:
Jens Thÿgesen Ungkarl 26 Aar
Bruden:
Ester Jensdatter en Datter af Jens Hedegaard i Marup 26 Aar
Forloverne:
Thÿge Jensen og Laurids Hedegaard
Anmærkninger:
Han er vaccineret. Hun har havt de naturlige Kopper. Den befalede Attest forevst. - Jordan
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619534#402672,74547543

Death
Burial
Citation details: Opslag 1 af 14, side 101, Døde Qvindekiøn 1880, nr. 2
Text:

Begravelse 1/6 1880 paa Gødvad Kirkegaard
Este[r] Jensdatter, død 25/5 1880
Enke efter Lærer Jens Tgøgersen, Vrads, opholdt sig hos Husmand Hans Peder Christensen i Gjødvad.
Alder: 73 Aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585094#364750,70619639