Melchior Jacobsen Falch + Mille Oudensdatter

Facts and events

Religious marriage
about August 1619
Quality of data: secondary evidence
Citation details: Side 227 & 228
Text:

"Med Bestemthed kan ei
angives, naar Melchior Jacobsen blev Præst her, dog var han de
[sideskift]
allerede 1619; thi i han Bryllup i August s. A. var det, at den
thondhjemske Biskop Mag. Anders Arreboe skal have tilladt sig den
letfærdige Opførsel, hvorfor han senere blev anklaget af Lehnsherren
Thage (Andersen) Thott og fradømt sit Bispe-Embede paa en Herre-
dag i Bergen 1622 (herom see Domsacten i det norske Vidensk. Selsk.
Skr. i 19 Aaeh. I 245 ff.). Hans Afkom har optaget Navnet Falch."
https://www.nb.no/items/ebf7f71c3c7b5a6a34edd11d0f6c27a5?page=233

Note: Skandalebryllupet
Last change
October 23, 202113:11:18
Author of last change: chris