Sager

Kildesamlinger og Rettelser


Startside

Beretning om en arvesag

Sagen om Birgitte Cathrine Brock og arven efter hendes forældre, præsten i Sdr. Felding Jens Thuesen Brock og Susanne Bremer belyser levende problemerne med arv og værgemål under enevælden.

I kilde (24) oplyser provst Svenning Svendstrup at Jens Thuesen Brock døde den 9. maj 1698 og at hans enke Susanne Bremer døde den 16. februar 1700.

Tak til min hustru Bente Würtzen Kjelgaard og til Erik Brejl for sproglig viden og kritisk korrekturlæsning og forslag.


Startside