Chris's Slægtsdatabase

Frederik “Frits” WilhjelmAlder: 84 år18061890

Navn
Frederik “Frits” Wilhjelm
Fornavne
Frederik
Efternavn
Wilhjelm
Kaldenavn
Frits
Født 11. januar 1806 40 28
Dåb 6. maj 1806 (Alder 3 måneder)
Detaljer for citat: Opslag 2, side 1. 1806
Tekst:
Tiirsdagen den 6te Maij blev Sognepræstens for Longelse og Fuglebølle Menigheder, []ærværdige og høilærde Hr. Wilhjelms Søn døbt og kaldet Friderich. Baaren til Daaben af Velærværdige og Höjlærde Hr: Pastor Böjesen [Sognepræsten i Simmerbølle, Magnus Ernst Bojesen]. Fadderne vare: Hr Studiosus Kanneworff fra Rudkiöbing. Hr Kiøbmand Basballe ibd. Hr Hoffmann hos Tolder Hansen ibd. og Jomfrue Grønlund i Simmerbølle Præstegaard. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181103#181103,30748291
Farmors begravelseGiertrud Pedersdatter Møller
25. januar 1811 (Alder 5 år)
Detaljer for citat: Opslag 193, fol 19 recto, [Begravede] 1811, No. 4
Tekst:
Den 25 Januarii blev begr: Enken Madam Wilhelm født Giertrud Möller, gammel 83 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180946#180946,30724371
Konfirmeret 1821 (Alder 14 år)
Detaljer for citat: Opslag 59, pag. 8. Confirmerede Drenge. 1821, nr. 1
Tekst:
Confirmati i Snøde Kirke 1821. Friderik Wilhjelm, Snøde. Forældrene: Hr. Pastor Peter Wilhielm i Snøde []: Ane Kirstine født Grønlund Født: 11/1 1806 Vaccineret af Doktor Rothe. [Landkirurg paa Langeland Johan Andreas Rothe] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181249#181249,30771115
Eksamen
Type: Studentereksamen
18. oktober 1827 (Alder 21 år)
Detaljer for citat: Side 653
Tekst:
Die 18. Octobris 1827., prævio lingvarum, artium et stili examine publico, civis huius Academiæ inscripti sunt seqventes: Ord.148 Wilhjelm, Fridericus, e sch. Neoburg Characteres H. ill. Anni ætatis 21. Priv. præcept. Borneman.
Folketælling 1. februar 1840 (Alder 34 år)
Note:
Religiøst ægteskabBetzy Georgia Frandzine von der PahlenVis familie
20. oktober 1841 (Alder 35 år)
Detaljer for citat: Opslag 127, side 155. Copulerede. 1841, nr. 7
Tekst:
Vielse [Onsdag] 20/10 1841 i Rudkøbing Kirke Brudgommen: Pastor Frederick Wilhjelm, Sognepræst til Strynøe, fød i Simmerbølle Præstegaard, d 11te Jan: 1806 af Forældrene: Pastor Peter Wihjelm og Hustru Ane Kirstine, fød Grønlund, vaccineret af [Landkirurg paa Langeland Johan Andreas] Rothe, confirmeret Paaske 1821 i Snøde Kirke. Bruden: Jomfrue Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen, fød i Rudkøbing af Forældrene: Kjøbmand Johan Peter v: d: Pahlen og Hustru Ane Sophie, fød Thomsen, vaccineret af [Distriktskirurg i Rudkøbing Johan Henrik] Volkersen 8 Aug: 1818, confirmeret Paaske 1831. Opholdende sig hos Forældrene. Thomsen, Cancelliraad, Postmester i Svendborg. C. Wilhjelm, Forvalter paa Nygaard. [Jørgen Christian Wilhjelm, Brudgommens Farbroder] Anmærkninger: Indskreven 23/8 1841 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180950#180950,30724823
Folketælling 1. februar 1845 (Alder 39 år)
Note:
Fars dødPeter Wilhjelm
2. januar 1848 (Alder 41 år)

Fars begravelsePeter Wilhjelm
10. januar 1848 (Alder 41 år)
Detaljer for citat: Opslag 230, side 260, Døde Mandkøn, nr. 1
Tekst:
Begravede 10/1 1848 paa Snøde Kirkegaard. Peter Wilhjelm, død 2/1 1848. Pastor emeritus, forhen Sognepræst for Snøde og Stoense Menigheder. Alder 83 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181250#181250,30771496
Folketælling 1. februar 1850 (Alder 44 år)
Note:
Søns fødsel
1
Frederik Wilhjelm
8. oktober 1852 (Alder 46 år)
Søns dåbFrederik Wilhjelm
1. december 1852 (Alder 46 år)
Detaljer for citat: Opslag 45, side 43. Fødte Mandkjøn. nr. 22
Tekst:
Dåb 1/12 1852 i Snøde Kirke Frederik Wilhjelm, født 8/10 1852 Faderen: Frederik Wilhjelm, Sognepræst i Snøde. Moderen: Betzy Georgia Frandsine, født von der Pahlen, 35 Aar. Fadderne: Enkemadame Wilhjelm i Aldershvile;[Barnets farmoder Ane Kirstine Grønlund] Højærværdige Hr. Provst [Christian] Graae i Tranekjær; Cappellan [Johan Frederik] Plesner i Bødstrup; Kaptain [Jens Peter] Tideman [Købmand og Borgerkaptajn] i Rudkøbing og Jomfru Ursula von der Pahlen, Præstegaarden [Barnets moster] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181250#181250,30771311
Folketælling 1. februar 1855 (Alder 49 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1860 (Alder 54 år)
Note:
Mors dødAne Kirstine Grønlund
11. august 1865 (Alder 59 år)

Mors begravelseAne Kirstine Grønlund
18. august 1865 (Alder 59 år)
Detaljer for citat: Opslag 165, side 406, Døde Kvindekøn 1865, nr. 6
Tekst:
Begravelse 18/8 1865 paa Snøde Kirkegaard Ane Kirstine Wilhjelm, født Grønlund, død 11/8 1865 Enke efter afdøde Pastor emeritus Wilhjelm i Snøde. Alder: 88 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181253#181253,30772000
Folketælling 1. februar 1870 (Alder 64 år)
Note:
Hustrus dødsfaldBetzy Georgia Frandzine von der Pahlen
13. juni 1873 (Alder 67 år)
Detaljer for citat: Berlingske Tidende 1873, nr. 136
Tekst:
Inat Kl. 11½ døde min trofate Hustru Betzy Georgia Frandsine f. von der Pahlen. Snøde, den 14de Juni 1873. F. Wilhjelm, Sognepræst.
Hustrus begravelseBetzy Georgia Frandzine von der Pahlen
20. juni 1873 (Alder 67 år)
Detaljer for citat: Opslag 169, side 410. Døde Qvindekiøn. 1873, nr. 5
Tekst:
Begravelse 20/6 1873 paa Snøde Kirkegaard Betzy Georgia Frandsine von der Pahlen, død 13/6 1873. Sognepræst Wihjelms Hustru i Snøde Alder: 56 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181253#181253,30772004
Barns ægteskabFrederik WilhjelmJacobine Lucretia Sørine JacobsenVis familie
Type: Religiøst ægteskab
18. juni 1878 (Alder 72 år)
Detaljer for citat: Opslag 181, side 215. Copulerede. nr. 2
Tekst:
Vielse 18/6 1878 i Smørum Kirke efter forudgaaende Tillysning. Brudgommen: Personel Kapellan i Snøde paa Langeland Frederik Wilhjelm, Søn af Sognepræst dersteds Frederik Wilhjelm og Hustru Betzy Georgia Frandsine, født von der Pahlen, og født 8/10 1852. Bruden: Ugift (Pige) Jakobine Lucretia Sørine Jacobsen, Datter af Meieriforpagter paa Allindemaglegaard (nu(?) Møller, Hove Mølle) og Hustru Maren Bertine Laurette, født Petersen, og født paa Allindemaglegaard 18/5 1857. Forloverne: Brudgommens og Brudens Fædre. Anmærkninger: Tillysning forlangt 3/5 1878. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=205835#205835,39068271
Folketælling 1. februar 1880 (Alder 74 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1885 (Alder 79 år)
Note: FT1885 København
Folketælling 1. februar 1890 (Alder 84 år)
Note:
Død 13. september 1890 (Alder 84 år)
Detaljer for citat: Opslag 140. Døde Mandkiøn. 1890, nr. 115
Tekst:
Dødsdagen: 13/9 1890 Begravelsesdagen: Langeland Den Dødes For- og Tilnavn: Frederik Wilhjelm Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted: Pastor emer:; Enkemand fra Store Kongensgade N: 68 Alder: 84½ https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203788#203788,38656340
Begravelse 18. september 1890 (5 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 160, side 330. Døde Mandkiøn. 1890, nr. -
Tekst:
Begravelde 18/9 1890 paa Snøde Kirkegaard. Frederik Wilhjelm, død 13/9 1890. Entlediget Sognepræst for Snøde og Stoense Menigheder. Alder: 84 Anmærkninger: Død i København, begravet paa Snøde Kirkegaard. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181253#181253,30771995
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 21. november 1800Idestrup Kirke
5 år
ham selv
Familie med Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 20. oktober 1841Rudkøbing Kirke
11 år
søn

FødtRudkøbing Kirkebog (KM) 1832-1845 (FKVDJ)
DåbSimmerbølle Sogns Kirkebog (EM) 1805-1813 (FVD)
Detaljer for citat: Opslag 2, side 1. 1806
Tekst:
Tiirsdagen den 6te Maij blev Sognepræstens for Longelse og Fuglebølle Menigheder, []ærværdige og høilærde Hr. Wilhjelms Søn døbt og kaldet Friderich. Baaren til Daaben af Velærværdige og Höjlærde Hr: Pastor Böjesen [Sognepræsten i Simmerbølle, Magnus Ernst Bojesen]. Fadderne vare: Hr Studiosus Kanneworff fra Rudkiöbing. Hr Kiøbmand Basballe ibd. Hr Hoffmann hos Tolder Hansen ibd. og Jomfrue Grønlund i Simmerbølle Præstegaard. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181103#181103,30748291
KonfirmeretSnøde Sogns Kirkebog (KM) 1813-1830 (FKVDJTA)
Detaljer for citat: Opslag 59, pag. 8. Confirmerede Drenge. 1821, nr. 1
Tekst:
Confirmati i Snøde Kirke 1821. Friderik Wilhjelm, Snøde. Forældrene: Hr. Pastor Peter Wilhielm i Snøde []: Ane Kirstine født Grønlund Født: 11/1 1806 Vaccineret af Doktor Rothe. [Landkirurg paa Langeland Johan Andreas Rothe] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181249#181249,30771115
EksamenKøbenhavns Universitets Matrikel, Tredie Bind, 1740-1829
Detaljer for citat: Side 653
Tekst:
Die 18. Octobris 1827., prævio lingvarum, artium et stili examine publico, civis huius Academiæ inscripti sunt seqventes: Ord.148 Wilhjelm, Fridericus, e sch. Neoburg Characteres H. ill. Anni ætatis 21. Priv. præcept. Borneman.
ÆgteskabRudkøbing Kirkebog (KM) 1832-1845 (FKVDJ)
Detaljer for citat: Opslag 127, side 155. Copulerede. 1841, nr. 7
Tekst:
Vielse [Onsdag] 20/10 1841 i Rudkøbing Kirke Brudgommen: Pastor Frederick Wilhjelm, Sognepræst til Strynøe, fød i Simmerbølle Præstegaard, d 11te Jan: 1806 af Forældrene: Pastor Peter Wihjelm og Hustru Ane Kirstine, fød Grønlund, vaccineret af [Landkirurg paa Langeland Johan Andreas] Rothe, confirmeret Paaske 1821 i Snøde Kirke. Bruden: Jomfrue Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen, fød i Rudkøbing af Forældrene: Kjøbmand Johan Peter v: d: Pahlen og Hustru Ane Sophie, fød Thomsen, vaccineret af [Distriktskirurg i Rudkøbing Johan Henrik] Volkersen 8 Aug: 1818, confirmeret Paaske 1831. Opholdende sig hos Forældrene. Thomsen, Cancelliraad, Postmester i Svendborg. C. Wilhjelm, Forvalter paa Nygaard. [Jørgen Christian Wilhjelm, Brudgommens Farbroder] Anmærkninger: Indskreven 23/8 1841 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180950#180950,30724823
DødKøbenhavn, Garnisons Sogns Kirkebog (HM) 1880-1891 (D)
Detaljer for citat: Opslag 140. Døde Mandkiøn. 1890, nr. 115
Tekst:
Dødsdagen: 13/9 1890 Begravelsesdagen: Langeland Den Dødes For- og Tilnavn: Frederik Wilhjelm Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted: Pastor emer:; Enkemand fra Store Kongensgade N: 68 Alder: 84½ https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203788#203788,38656340
BegravelseSnøde Sogns Kirkebog (KM) 1862-1891 (FD)
Detaljer for citat: Opslag 160, side 330. Døde Mandkiøn. 1890, nr. -
Tekst:
Begravelde 18/9 1890 paa Snøde Kirkegaard. Frederik Wilhjelm, død 13/9 1890. Entlediget Sognepræst for Snøde og Stoense Menigheder. Alder: 84 Anmærkninger: Død i København, begravet paa Snøde Kirkegaard. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181253#181253,30771995
KildeNetudgave af Wibergs præstehistorie
Detaljer for citat: No 1073. Sognepræster i Snøde og Stoense
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling
Folketælling