Chris's Slægtsdatabase

Henriette

Name
Henriette
Given names
Henriette
Birth of a son
#1
Jacob Abraham
September 20, 1793
Citation details: Gravstenen på Sigersted Kirkegård
Text:
Gravsten i cement med hvid marmortavle: Her hviler Gmd Jakob Abrahamsen Født 2 octobr 1793 Død 7 febr 1872 Fred med dit Støv Selv om dette er den rigtige indskrift på gravstenen viser den følgende kilde, at Jacob Abraham blev født den 20. september 1793 (og ikke den 2. oktober 1793)!
Citation details: Opslag 305, 1793, No. 612 & Opslag 333, 1794, No. 166
Text:
1793, Barn No. 612, Moder No. 614, Naar fød: 20 Septb: 1793, Barnets Navn: Jacob Abraham, var af den Jødiske Nation og er d. 26 Septembr. udbragt https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16415203#1,305 (opslag 305) 1794, Barn No. 166, Naar Døbt: 15 martij 1794, Barnets Navn: Jacob Abraham blev indbragt fra Sognet af en Jødepige, som nogen Tid forhen havde født dette Barn paa Stiftelsen, og efter det Danske Cancellis Resolution til Hr. Assessor Lunding, igien at maatte indtage paa Stiftelsen, for derefter at udsætte paa Landet. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16415203#1,333 (opslag 333)
Ansøgning February 22, 1794
Citation details: nr. 934, opslag 4 af 22
Text:
Underdanig Pro Memoria! For 20 ugger Siden havde ieg som, Et Fremmet u lykkeligt fruentimer den Lyke at finde Reedning ved den Kongelige Stiftelse hvor ieg Blev forlöst med Et Levende Drenge Barn; Og da ieg er af Jödisk Nation saa formaaede min Hosbond Jöden Hr Lorie, hvor ieg endnu tiener, mig at tage mit Barn ud med mig, siden saavel hand som Nationen vilde sörge for sammes underholdning og Opdragelse, i hvilken henseende De og besörgede Barnets Omskiærelse; Men da ieg nu skal forandre tieneste; saa Lader min Hosbond mig vide, at ieg af min fortiente Lön, Selv skal underholde mit Barn, som nu er paa Patte hos en Kone i Nÿeboder. Altsaa indflÿer ieg til den Höÿe Direction; siden det er mig een plat u mulighed, af min Ringe Lön at underholde dette mit Barn, underdanigst bedende De vilde af forbarmende Naade, komme mig herudi til Hielp saaleedes, at bemelte mit Barn maatte vorde indtagen under Opfostrings Stiftelsen, og sendes ud paa Landet til opfostring, for hvilken Naade ieg skal aflade at tilönske Dennem alt det gode som i tiid og Evighed ÿdes, og saaledes tilbedes een Naadig Bönhörelse; Kiöbenhavn den 22 Febr 1749. - underdanigst af Henriette Een Datter af Jöden Salomon Jacob Eschved i Hessen Cassel Til Den Höÿe Direction for den Kongl. Opfostrings Stiftelse for nye föde Börn https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584693 (opslag 4)
Forespørgsel til Danske Kancelli February 24, 1794
Citation details: nr. 934, opslag 3 & 4 af 22
Text:
Underdanig Promemoria! Fra en Jöde Pige er til mig indgivet medfölgende Begiering om: - At hendes paa Födsels Stiftelsen födte, derfra udtagne Dreng - maatte nu herfra blive udsat paa Landet, da hun eÿ kan underholde ham af hendes egen Lön, og desuden mundtlig har ÿttret; at hun - naar hun eÿ blev bönhört - let af Kummer og fortvivlelse kunde bringes til at begaa yderligheder: - men som herved möder den Betænkelighed: - at naar Barnet modtages paa Stiftelsen til Udsættelse paa Landet - maatte det vel döbes; - hvorimod Moderen aldeles intet har: - Jöderne derimod vilde maaskee faae det Indfasld at tilregne mig den Skröbelighed at vilde forskaffe mine Religiöse bekiendere en Proselÿt; - og foraarsage mange Ophævelser over en sag, der eÿ kunde ændres, naar Barnet engang var indlemmet i vor Kirke: Desaarsag jeg i dÿbeste Underdaninhed maae indstille til det Höÿe Kongelige Collegium 1. om jeg skal imodtage dette Barn til forsörgelse paa Landet og fölgelig lade det döbe. At det som Agerdÿrker vilde blive en nÿttigere Borger i Staten end Jöderne i Almindelighed for Tiden ere - er nok uden al Tvivl. 2. eller om Höÿsamme skulde finde det Billigt at Befale: - at den Jödiske Nation selv - uden Moderen af sin ringe Lön skulde bidrage dertil - skulde underholde dette Barn: - Herover udbeder jeg mig underdanigst det Höÿ Kongelige Collegii naadige Befaling. - Directionen for den Kongelige Opfostrings Stiftelse for nÿeföde Börn d: 24de Februar 1794 Lunding Til Det Kongelige Danske Cancellie https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584692 (opslag 3) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584693 (opslag 4)
Svar fra Danske Kancelli March 1, 1794
Citation details: nr. 934, opslag 2 af 22
Text:
Til Raadmand Mathias Lunding Promemoria Af en Skrvelse fra Hr Raadmand med derhos fulgte Begiæring fra Jödinden Henriette, har man erfaret, at denne har været indtaget paa den Kongl. Födsels Stiftelse, hvor hun har födt et uægte Drenge Barn, at dette Barn derefter af hende er medtaget da hun forlod Stiftelsen og ifölge Jödiske Love omskaaren samt at hun nu har forlangt samme modtaget iblandt Födsels Stiftelsens Börn for at opdrages paa lige maade med dem, og endelig at hun er fornöÿet med at det döbes og oplæres i den Kristelige Religion. - Da nu Hr Raadmand ved at indberette dette, har forespurgt, om det kan være tilladt at lade dette Jöde Barn modtage i Stiftelsen til Daab og undervisning i den Lutherske Religion, saa skulle man i gensvar herpaa tienstlig melde at siden moderen intet har mod dette at erindre, saa kan det uden Betænkning foranstaltes, hvilket man ogsaa under Dags Dato har tilkiendegivet Biskop Balle. Det Kongl. Cancelli den 1 Martii 1794 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584690 (opslag 2)
Christening of a sonJacob Abraham
March 15, 1794
Citation details: Opslag 215, side 416, Marts 1794
Text:
Barn N. 166, Døbt 15/3 1794 Jacob Abraham, blev indbragt fra Sognet af en Jødepige, som nogen Tid forhen havde født dette Barn paa Stiftelsen, og efter det Danske Cancellis Resolution til Hr. Assessor Lunding, igien at maatte indtage paa Stiftelsen, for derefter at udsætte paa Landet. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148962#148962,24620702
Marriage of a childJacob AbrahamLucretia Susanne LundView this family
Type: Religious marriage
February 18, 1826
Citation details: Opslag 140, Copulerede 1825, nr 6. [recte 1826, nr. 1]
Text:
Vielse 18/2 1826 i Sigersted Kirke Brudgommen: Ungkarl Jacob Abraham, 31 aar, tienende i Sigersted. Bruden: Enken: Susanne Lund, 36 [Aar]. Gaardmandsenke i Sigersted. Forloverne: Carl Gliese Christian Niels[en], begge af Sigersted. Anmærkninger: Havt den naturlige Koppesygdom. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=205577#205577,39007486
Death of a sonJacob Abraham
February 7, 1872
Burial of a sonJacob Abraham
February 14, 1872
Citation details: Opslag 16, side 15, Døde mandskøn 1872, nr. 1
Text:
Begravelse 14/2 1872 paa Sigersted Kirkegaard Jacob Abraham, død 7/2 1872 Aftægtsgaardmand i Sigersted. Alder: 78 Aar. Anmærkninger: SkifteAtt: 7/2 1872 Dødsatt: 13/2 1872 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=205586#205586,39008022
Deathyes

Religion
Jødedom

AnsøgningKoncepter og indlæg til Brevbøger 1794
Citation details: nr. 934, opslag 4 af 22
Text:
Underdanig Pro Memoria! For 20 ugger Siden havde ieg som, Et Fremmet u lykkeligt fruentimer den Lyke at finde Reedning ved den Kongelige Stiftelse hvor ieg Blev forlöst med Et Levende Drenge Barn; Og da ieg er af Jödisk Nation saa formaaede min Hosbond Jöden Hr Lorie, hvor ieg endnu tiener, mig at tage mit Barn ud med mig, siden saavel hand som Nationen vilde sörge for sammes underholdning og Opdragelse, i hvilken henseende De og besörgede Barnets Omskiærelse; Men da ieg nu skal forandre tieneste; saa Lader min Hosbond mig vide, at ieg af min fortiente Lön, Selv skal underholde mit Barn, som nu er paa Patte hos en Kone i Nÿeboder. Altsaa indflÿer ieg til den Höÿe Direction; siden det er mig een plat u mulighed, af min Ringe Lön at underholde dette mit Barn, underdanigst bedende De vilde af forbarmende Naade, komme mig herudi til Hielp saaleedes, at bemelte mit Barn maatte vorde indtagen under Opfostrings Stiftelsen, og sendes ud paa Landet til opfostring, for hvilken Naade ieg skal aflade at tilönske Dennem alt det gode som i tiid og Evighed ÿdes, og saaledes tilbedes een Naadig Bönhörelse; Kiöbenhavn den 22 Febr 1749. - underdanigst af Henriette Een Datter af Jöden Salomon Jacob Eschved i Hessen Cassel Til Den Höÿe Direction for den Kongl. Opfostrings Stiftelse for nye föde Börn https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584693 (opslag 4)
Forespørgsel til Danske KancelliKoncepter og indlæg til Brevbøger 1794
Citation details: nr. 934, opslag 3 & 4 af 22
Text:
Underdanig Promemoria! Fra en Jöde Pige er til mig indgivet medfölgende Begiering om: - At hendes paa Födsels Stiftelsen födte, derfra udtagne Dreng - maatte nu herfra blive udsat paa Landet, da hun eÿ kan underholde ham af hendes egen Lön, og desuden mundtlig har ÿttret; at hun - naar hun eÿ blev bönhört - let af Kummer og fortvivlelse kunde bringes til at begaa yderligheder: - men som herved möder den Betænkelighed: - at naar Barnet modtages paa Stiftelsen til Udsættelse paa Landet - maatte det vel döbes; - hvorimod Moderen aldeles intet har: - Jöderne derimod vilde maaskee faae det Indfasld at tilregne mig den Skröbelighed at vilde forskaffe mine Religiöse bekiendere en Proselÿt; - og foraarsage mange Ophævelser over en sag, der eÿ kunde ændres, naar Barnet engang var indlemmet i vor Kirke: Desaarsag jeg i dÿbeste Underdaninhed maae indstille til det Höÿe Kongelige Collegium 1. om jeg skal imodtage dette Barn til forsörgelse paa Landet og fölgelig lade det döbe. At det som Agerdÿrker vilde blive en nÿttigere Borger i Staten end Jöderne i Almindelighed for Tiden ere - er nok uden al Tvivl. 2. eller om Höÿsamme skulde finde det Billigt at Befale: - at den Jödiske Nation selv - uden Moderen af sin ringe Lön skulde bidrage dertil - skulde underholde dette Barn: - Herover udbeder jeg mig underdanigst det Höÿ Kongelige Collegii naadige Befaling. - Directionen for den Kongelige Opfostrings Stiftelse for nÿeföde Börn d: 24de Februar 1794 Lunding Til Det Kongelige Danske Cancellie https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584692 (opslag 3) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584693 (opslag 4)
Svar fra Danske KancelliKoncepter og indlæg til Brevbøger 1794
Citation details: nr. 934, opslag 2 af 22
Text:
Til Raadmand Mathias Lunding Promemoria Af en Skrvelse fra Hr Raadmand med derhos fulgte Begiæring fra Jödinden Henriette, har man erfaret, at denne har været indtaget paa den Kongl. Födsels Stiftelse, hvor hun har födt et uægte Drenge Barn, at dette Barn derefter af hende er medtaget da hun forlod Stiftelsen og ifölge Jödiske Love omskaaren samt at hun nu har forlangt samme modtaget iblandt Födsels Stiftelsens Börn for at opdrages paa lige maade med dem, og endelig at hun er fornöÿet med at det döbes og oplæres i den Kristelige Religion. - Da nu Hr Raadmand ved at indberette dette, har forespurgt, om det kan være tilladt at lade dette Jöde Barn modtage i Stiftelsen til Daab og undervisning i den Lutherske Religion, saa skulle man i gensvar herpaa tienstlig melde at siden moderen intet har mod dette at erindre, saa kan det uden Betænkning foranstaltes, hvilket man ogsaa under Dags Dato har tilkiendegivet Biskop Balle. Det Kongl. Cancelli den 1 Martii 1794 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977572#271117,51584690 (opslag 2)