Chris's Slægtsdatabase

Morten Sixten von MöinichenAlder: 63 år15991663

Navn
Morten Sixten von Möinichen
Fornavne
Morten Sixten
Efternavn
von Möinichen
Født 16. maj 1599
Detaljer for citat: side 142
Tekst:
Anno 1599 den 16 Maij ved 2 Slett Efftermiddag er jeg bleffuen föed till denne Verden vdj Ydsted i Skane aff erlige Æchteforeldre.
Religiøst ægteskabMargaretha Hendrich DaabelstensdatterVis familie
14. oktober 1627 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: side 145
Tekst:
Sad (jeg [Morten]) saa hen vdgifft tijll 1627 den 17 Junj, jeg effter goede Venners Raad er kommen udj dett hellige Echteskabs Begyndelse med den salige Mand Hindrich Dabelsten, fordum Borger och Bröger vdj Malmö hans kierre effterlatte Datter, erlig, dydig och gudfröghtig Pige, Margaretha Hinrich Dabelstensdatter, och vaer hun dend Tijd hoes den erlig och gudfröchtige Kuinde Anna slg. Just Holtviks, huor vorris Troloffuelse skede samme Tid. Siden effter goede Venners Raad holt vorris Brullupshögtidsdagh vdj Malmöe den 14 Octobris 1627, huor vij siden effter Guds Forsijun och guddommelig Vilge haffr leffuidt vdj vorris Echteskab och dervdj haffuer affledt vorris kierre Börn som fölger (tijll den 16 Aprili 1638, vi flötte heroffuer tijll Kiöbenhauffn):
Søns fødsel
1
Jørgen Mortensen à Möinichen
30. september 163721:00 (Alder 38 år)
Søns dåbJørgen Mortensen à Möinichen
4. oktober 1637 (Alder 38 år)
Barns ægteskabJørgen Mortensen à MöinichenKirsten Mortensdatter HoveVis familie
Type: Religiøst ægteskab
8. juni 1662 (Alder 63 år)
Detaljer for citat: Opslag 67, side 135, [Tholovelse og Vielse] 1662, [nr. 3]
Tekst:
Die 3 Februarii [3/2 1662] Troloffed Jürgen Maartensøn och Kirsten Maartens Daater. Copulered Dominica 2da à Trinitatis [8/6 1662; Bauer 9] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426136
Død 13. maj 166306:30 (Alder 63 år)
Årsag for dødsfald: Calculo Renum
Detaljer for citat: side 161
Tekst:
Anno 1663 den 13 May kaldede Gud min slg. Fader Mester Morten Sixøn von Møynichen, Borger og Badskier her udi Kiøbenhaffn, om Morgenen, der Klocken var halgang Siuff, vdi hans Alders 64 Aar ringere 3 Dage, oc døde hand udaff Calculo Renum
FødtFamilien v. Møinichens Slægtebog
Detaljer for citat: side 142
Tekst:
Anno 1599 den 16 Maij ved 2 Slett Efftermiddag er jeg bleffuen föed till denne Verden vdj Ydsted i Skane aff erlige Æchteforeldre.
ÆgteskabFamilien v. Møinichens Slægtebog
Detaljer for citat: side 145
Tekst:
Sad (jeg [Morten]) saa hen vdgifft tijll 1627 den 17 Junj, jeg effter goede Venners Raad er kommen udj dett hellige Echteskabs Begyndelse med den salige Mand Hindrich Dabelsten, fordum Borger och Bröger vdj Malmö hans kierre effterlatte Datter, erlig, dydig och gudfröghtig Pige, Margaretha Hinrich Dabelstensdatter, och vaer hun dend Tijd hoes den erlig och gudfröchtige Kuinde Anna slg. Just Holtviks, huor vorris Troloffuelse skede samme Tid. Siden effter goede Venners Raad holt vorris Brullupshögtidsdagh vdj Malmöe den 14 Octobris 1627, huor vij siden effter Guds Forsijun och guddommelig Vilge haffr leffuidt vdj vorris Echteskab och dervdj haffuer affledt vorris kierre Börn som fölger (tijll den 16 Aprili 1638, vi flötte heroffuer tijll Kiöbenhauffn):
DødFamilien v. Møinichens Slægtebog
Detaljer for citat: side 161
Tekst:
Anno 1663 den 13 May kaldede Gud min slg. Fader Mester Morten Sixøn von Møynichen, Borger og Badskier her udi Kiøbenhaffn, om Morgenen, der Klocken var halgang Siuff, vdi hans Alders 64 Aar ringere 3 Dage, oc døde hand udaff Calculo Renum