Chris's Slægtsdatabase

August Mathias Valentiner WürtzenAlder: 80 år17941875

Navn
August Mathias Valentiner Würtzen
Fornavne
August Mathias Valentiner
Efternavn
Würtzen
Født 29. september 1794 38 29
Dåb 5. oktober 1794 (Alder 6 dage)
Detaljer for citat: Opslag 237, side 457. September 1794
Tekst:
Barn N. 641, Moder Nr. 624, Født 29/9 1794, Døbt 5/10 1794. August Mathias Valentiner en Søn af Hr. Frederice Gotlieb Wurtzen og hans Hustrue Anne Marie Wurtzen, fød Wøldike, den 23de October udbragt. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148962#148962,24620724
Farfars dødChristian Heinrich von Würtzen
6. april 1796 (Alder 18 måneder)
Publikation: Udgivet 1963, 40 sider (første og sidste side er ikke nummererede).
Detaljer for citat: Side 18
Tekst:
I familiebibelen skrev Carl Gotfred de sidste og smukkeste ord om sin fader, og vi gør nok ret i simpelthen at tro på, hvad han siger, så sandt han selv var en hædersmand af grundmuret kvalitet: "Natten mellem 5te og 6te April döde min gode, værdige gamle Fader. Overbevist om, at han i sit Liv havde frügtet og elsket Gud over alting, og at han stedse havde elsket sine Börn og sine Medbrödre som sig selv, saae han rolig og uden Frÿgt Döden i Möde og seÿrede tilsidst over alle de Bekÿmringer, som han i de sidste 4 Aar uskÿldig maatte lide. Alle, som kiendte ham sige eenstemmig: Han var en ærlig, retskaffen, mild og brav Mand. En öm Fader og en trofast Ven. I siin Tiid en duelig, arbeidsom og nidkiær Embedsmand, der aldrig tragtede efter Riigdom og Höÿheed, men alene efter at opfÿlde sin Pligt. Fred hvie over hans Kiste".
Farfars begravelseChristian Heinrich von Würtzen
8. april 1796 (Alder 18 måneder)

Detaljer for citat: opslag 312 af 365, side 614, 1796 [begravede] April, nr. 25
Tekst:
[Den] 8 [april 1796] tÿdsk Oberkrigs Commisair v: Würtzen, 83 Aar död i Kastellet i General Stokken No 8 Jordet: 6 Rixdaler 4 Mark Skolen: 4 Mark https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150079#150079,24857603
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 6 år)
Note:
Fars dødFriderich Gottlob von Würtzen
20. november 1807 (Alder 13 år)

Detaljer for citat: policenummer: 1715
Konfirmeret 1808 (Alder 13 år)
Detaljer for citat: Opslag 157, Antagne til Confirmation [1808], No. B. 1
Tekst:
Da den residerende Kapellan Hr Michael Platou [Wiberg I:395, No. 283:20] ved Paaske 1808 var sÿg og derefter döde uden at faae meddelt nogen Liste over de af ham til Confirmation ved bemeldte Tid Antagne, blev disse 2de gange indkaldte at melde sig hos Slots og Sognepræsten [Johannes Jensen [Wiberg I:393, No. 281:30]], paa det at deres Angivelser om hvem de havde nævnt antagen kunde sammenlignes med de efterfremfundne Optegnelser. Derefter: B. nævnte paa Listerne af Hr Platou: Aug. Matth. Valentin Würtzen, [fødselsdato er ikke angivet], discipel ved den lærde Skole. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=149766#149766,24793222
Religiøst ægteskabLaurentze Christine HviidVis familie
29. april 1827 (Alder 32 år)
Detaljer for citat: Opslag 118, side 136. Copulerede. 1827, nr. 3
Tekst:
Vielse 29/4 1827 i Kettrup Kirke. Brudgommen: Ungkarl Mathias Vallintin Vurtzen, 32 Aar, Provisor ved Apotheket i Kjettrup [og] Jomfru Laurentze Christine Hvid, 25 Aar, hjemme hos Moderen, Madame Hvid. Kjettrup. Forloverne: Apotheker Dallerup i Thisted og Proprietair Morup til Nørthorup https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795758
Datters fødsel
1
Christiane Henriette Würtzen
23. september 1832 (Alder 37 år)

Datters dåbChristiane Henriette Würtzen
7. november 1832 (Alder 38 år)
Detaljer for citat: Opslag 61, side 71. Fødte Qvindekiøn. nr. 9
Tekst:
Dåb 7/11 1832 i Kettrup Kirke Christiane Henriette Würtzen, dødt 23/9 1832 Forældrene: Hr. Apotheker Würtzen og Hustru Laurentze Christine Hviid, Kjettrup: Fadderne: Madame Morup fra Nørthorup, Jomfru Høelund Kjetrup Præstegaard, Hr. Ammitzbøll. Distriktslæge Krigsraad Ramløse og Barnets Fader. Anmærkninger: [Moderen] introduceret 4/11 1832. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795701
Folketælling 18. februar 1834 (Alder 39 år)
Note:
Mors dødAnna Maria Wöldike
7. oktober 1836 (Alder 42 år)

Mors begravelseAnna Maria Wöldike
12. oktober 1836 (Alder 42 år)
Detaljer for citat: Opslag 57, side 414, Døde Kvindekøn, 1836, nr. 8
Tekst:
Begravelse 12/10 1836 paa Fredensborg Slots Kirkegaard Frue Ane Marie Würtzen, død 7/10 1836, født Woldike, Enke efter Bager Würtzen Fredensborg https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=203590#203590,38612560
Folketælling 1. februar 1840 (Alder 45 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1845 (Alder 50 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1850 (Alder 55 år)
Note:
Barns ægteskabChristen Kronborg KjelgaardChristiane Henriette WürtzenVis familie
Type: Religiøst ægteskab
29. april 1852 (Alder 57 år)
Detaljer for citat: Opslag 116, side 121. Copulerede. nr. 3
Tekst:
Mandagen d. 22de Marts 1852 meldte sig til Ægteskab i Beistrup Kirke Brudgommen: Ungkarl og Kjøbmand Christen Kronborg Kjeldgaard 37 Aar gammel af Slettestrand. Bruden: Jomfru Christiane Henriette Würtzen 20 Aar gammel af Tanderupgaard. Forloverne: Proprietair August Mathias von Vürtzen af Tanderupgaard og Do. Peder Brix Kjeldgaard af Slettegaard. Anmærkninger: NB Lysning begÿndt d. 28de Marts NB Begge vaccinerede https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160075#160075,26910120
Folketælling 1. februar 1855 (Alder 60 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1860 (Alder 65 år)
Note:
Hustrus dødsfaldLaurentze Christine Hviid
2. august 1864 (Alder 69 år)
Årsag: Langvarig Svækkelse
Hustrus begravelseLaurentze Christine Hviid
11. august 1864 (Alder 69 år)
Detaljer for citat: Opslag 184, side 375 og 376. Døde Qvindekjøn. 1864, nr. 4
Tekst:
Begravelse 11/8 1864 paa Kettrup Kirkegaard. Laurentze Christine, fød Hvi[i]d, død 2/8 1864. Gift med Gaardeier Cand. pharm M. W. Würtzen i Trustrup. Alder 62 Aar 5 Maaneder Anmærkninger: Langvarig Svækkelse https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165478#165478,27796018
Folketælling 1. februar 1870 (Alder 75 år)
Note:
Død 10. august 1875 (Alder 80 år)
Begravelse 16. august 1875 (6 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 153, side 156. Døde Mandkiøn. 1875, nr. 22
Tekst:
Begravelse 16/8 1875 paa Køge Kirkegaard. August Mathias Valentin Würtzen forhenværende Apotheker Alder: 81 Aar Anmærkninger: Assistenskirkegaarden https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=153198#153198,25516538
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 29. maj 1786i Huuset
8 år
ham selv
Familie med Laurentze Christine Hviid - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 29. april 1827Kettrup Kirke
5 år
datter

FødtDen kgl. Fødselsstiftelses Kirkebog (EM) 1787-1795 (F)
DåbDen kgl. Fødselsstiftelses Kirkebog (EM) 1787-1795 (F)
Detaljer for citat: Opslag 237, side 457. September 1794
Tekst:
Barn N. 641, Moder Nr. 624, Født 29/9 1794, Døbt 5/10 1794. August Mathias Valentiner en Søn af Hr. Frederice Gotlieb Wurtzen og hans Hustrue Anne Marie Wurtzen, fød Wøldike, den 23de October udbragt. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148962#148962,24620724
KonfirmeretFrederiksborg Slots Sogns Kirkebog (EM) 1807-1813 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 157, Antagne til Confirmation [1808], No. B. 1
Tekst:
Da den residerende Kapellan Hr Michael Platou [Wiberg I:395, No. 283:20] ved Paaske 1808 var sÿg og derefter döde uden at faae meddelt nogen Liste over de af ham til Confirmation ved bemeldte Tid Antagne, blev disse 2de gange indkaldte at melde sig hos Slots og Sognepræsten [Johannes Jensen [Wiberg I:393, No. 281:30]], paa det at deres Angivelser om hvem de havde nævnt antagen kunde sammenlignes med de efterfremfundne Optegnelser. Derefter: B. nævnte paa Listerne af Hr Platou: Aug. Matth. Valentin Würtzen, [fødselsdato er ikke angivet], discipel ved den lærde Skole. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=149766#149766,24793222
ÆgteskabKettrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1843 (FKVDJTA)
Detaljer for citat: Opslag 118, side 136. Copulerede. 1827, nr. 3
Tekst:
Vielse 29/4 1827 i Kettrup Kirke. Brudgommen: Ungkarl Mathias Vallintin Vurtzen, 32 Aar, Provisor ved Apotheket i Kjettrup [og] Jomfru Laurentze Christine Hvid, 25 Aar, hjemme hos Moderen, Madame Hvid. Kjettrup. Forloverne: Apotheker Dallerup i Thisted og Proprietair Morup til Nørthorup https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795758
DødKøge, Sankt Nikolaj Sogns Kirkebog (KM) 1867-1884 (KVD)
BegravelseKøge, Sankt Nikolaj Sogns Kirkebog (KM) 1867-1884 (KVD)
Detaljer for citat: Opslag 153, side 156. Døde Mandkiøn. 1875, nr. 22
Tekst:
Begravelse 16/8 1875 paa Køge Kirkegaard. August Mathias Valentin Würtzen forhenværende Apotheker Alder: 81 Aar Anmærkninger: Assistenskirkegaarden https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=153198#153198,25516538