Chris's Slægtsdatabase

Margareta Jørgensdatter à MöinichenAlder: 74 år16631738

Navn
Margareta Jørgensdatter à Möinichen
Fornavne
Margareta Jørgensdatter
Efternavn
à Möinichen
Dåb 2. august 1663
Detaljer for citat: Opslag 25 af 268, side 51
Tekst:
Dominica 7tima à Trinitatis [2/8 1663; Bauer 29] Døbt H. Jürgen Maartensøns Tvende Børn Sønnen ved naffn Hans Velb: Frue Birgitte Krabbe Oluf Rosenkrants bar och holt hannem offuer Daaben Hans Faddere vare: D. Petrus Scavenius General Procuror D. Henricus à Möinichen H. Niels Nielsen i Saabÿ Peder Jacobsen Flensborg: Else D: Thomas Bartholini Kirsten H. Rasmus Olsøns Johanne H. Anders Rikkartsøns Daatteren bleff kaldet Margareta Margareta Berg: Christoffer Hansøns bar och holt hende offuer Daaben Hendes Faddere vare: Petrus Scumacherus Archivarius och Bibliothecarius Regius H. Niels Nielsen i Fuglede Kare M: Adam Daniel Aspachs. Deus Benedicat [ ] illis semper Spiritu [ ] adsit! https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426094
Farmors dødMargaretha Hendrich Daabelstensdatter
1. september 167706:00 (Alder 14 år)
Årsag: Dysenteria
Detaljer for citat: side 161 og 162
Tekst:
Ao 1677 den 1 Septembris kaldede Gud min slg. Moder Margrete Henricksdaatter Daabelsteen, slg. Mester Morten Sixsøns v. Møynichen, fra denne møysommelige Verden udi hendis Alders 70 Aar om Morgenen Klocken 6, efter at hun paa elleffte Dag haffte været hart siug aff Dysenteria, som da var epidemica.
Religiøst ægteskabSøren DolmerVis familie
6. februar 1683 (Alder 19 år)
Detaljer for citat: Opslag 71 af 268, fol 143 recto, [Trolovede & Viede], Anno 1683, [nr. 1]
Tekst:
Die 16 Januarii Trolovede Hæderlig og Vellærde Mand Hr Söfren Dolmer til Rÿe og Margareta Jürgens Datter à Möinichen. Copulerede die 6. Februarii. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426140
Datters dåbMaren Fog Sørensdatter Dolmer
6. april 1684 (Alder 20 år)
Detaljer for citat: Opslag 17, side 34, Døbte 1684, nr. 9
Tekst:
D Quasimodo [6/4 1684, Bauer 9] blef Sören Dolmers daatter N. Maren Fog holt over daaben af Kirsten [Mortensdatter Hove] Mag. Jörgens i Hÿllinge Faddere: Hr Joachim Brun, Hr Jens Krag, Hans à Möinichen, Anne Thura Nielsd: i [] Gud lade hende opvoxe og slecte min dÿdigste Sl: hustrue, hvis nafn hun bære, udi Gudsfrÿct og alle christelige dÿder. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155089#155089,25898625
Mors begravelseKirsten Mortensdatter Hove
15. maj 1699 (Alder 35 år)
Detaljer for citat: Opslag 133, side 266, [Begravede] Anno 1699
Tekst:
Die 15 Maij Kirsten Maartensd: Hove Min Sl: Dÿdefulde Hustrue, 76 Aar, 2 Maaneder https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426202
Ægtemands dødsfaldSøren Dolmer
1708 (Alder 44 år)

Detaljer for citat: Københavns Amt, bind 2, side 890, Rye Kirke, Kisteplader
Tekst:
3) O. 1708. Hr. Søren Dolmar, født i Grinøe, rejste i Tyskland, Italien, Frankrig, England, Holland, Præst her i 34 Aar, gift første Gang med Marie Fog (fen Børn døde), anden Gang med Margretha Møniken (syv Børn, to døde før ham, een efter, to Døtre overlever) død i sit 76. Aar "da syttenhundred Aar og otte taltes bort". Vesificeret Indskrift (Præsteindb.) http://danmarkskirker.natmus.dk/koebenhavns-amt/rye-kirke/
Ægtemands begravelseSøren Dolmer
24. april 1708 (Alder 44 år)
Detaljer for citat: opslag 111 af 184, side 226, Begravede 1708, [mellem nr. 7 & nr. 8]
Tekst:
d. 24 April jordet Hr. Sören Dolmer
Fars dødJørgen Mortensen à Möinichen
13. maj 1724 (Alder 60 år)
Detaljer for citat: Opslag 141, side 283
Tekst:
d. 13 Maij döde Sl: Prousten Mag: Jörgen à Moinichen i sin alders 87 aar [13/5 1724] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426210
Begravelse 14. juni 1738 (Alder 74 år)
Detaljer for citat: Opslag 120, side 244, Begravede 1738
Tekst:
Die 14 Junj Jordet Hæderbaarne Dÿdige og Gudelskiende Matrone Sl: Margareta à Möjnichen Sl Hr Söfren Dolmers i sin alders 75 aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=155089#155089,25898728
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 8. juni 1662Kirke-Hyllinge Kirke
14 måneder
hende selv
Familie med Søren Dolmer - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 6. februar 1683Kirke-Hyllinge Kirke
14 måneder
datter

DåbKirke-Hyllinge og Lyngby Sognes Kirkebog (EM) 1645-1745 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 25 af 268, side 51
Tekst:
Dominica 7tima à Trinitatis [2/8 1663; Bauer 29] Døbt H. Jürgen Maartensøns Tvende Børn Sønnen ved naffn Hans Velb: Frue Birgitte Krabbe Oluf Rosenkrants bar och holt hannem offuer Daaben Hans Faddere vare: D. Petrus Scavenius General Procuror D. Henricus à Möinichen H. Niels Nielsen i Saabÿ Peder Jacobsen Flensborg: Else D: Thomas Bartholini Kirsten H. Rasmus Olsøns Johanne H. Anders Rikkartsøns Daatteren bleff kaldet Margareta Margareta Berg: Christoffer Hansøns bar och holt hende offuer Daaben Hendes Faddere vare: Petrus Scumacherus Archivarius och Bibliothecarius Regius H. Niels Nielsen i Fuglede Kare M: Adam Daniel Aspachs. Deus Benedicat [ ] illis semper Spiritu [ ] adsit! https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426094
ÆgteskabKirke-Hyllinge og Lyngby Sognes Kirkebog (EM) 1645-1745 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 71 af 268, fol 143 recto, [Trolovede & Viede], Anno 1683, [nr. 1]
Tekst:
Die 16 Januarii Trolovede Hæderlig og Vellærde Mand Hr Söfren Dolmer til Rÿe og Margareta Jürgens Datter à Möinichen. Copulerede die 6. Februarii. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426140
BegravelseRye og Sonnerup Sognes Kirkebog (EM) 1651-1774 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 120, side 244, Begravede 1738
Tekst:
Die 14 Junj Jordet Hæderbaarne Dÿdige og Gudelskiende Matrone Sl: Margareta à Möjnichen Sl Hr Söfren Dolmers i sin alders 75 aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=155089#155089,25898728