Chris's Slægtsdatabase

Christian Heinrich von Würtzen1796

Name
Christian Heinrich von Würtzen
Given names
Christian Heinrich
Surname
von Würtzen
Religious marriageAnne Margrethe JuhlView this family
February 8, 1747
Citation details: Opslag 102, Viede 1747, Februarius, [No. 1]
Text:
Februar d: 8 Onsd: I Huuset Sr Christian von Würtzen U: K: Jomfr: Anne Margrethe Juhl, hos Velb: Hr: Etats Raad Basballe, i Skiden Stræde, ved 6 Sl[æt] 4 Rdl https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=158941#158941,26711155
Christening of a sonFriderich Gottlob von Würtzen
February 27, 1756
Citation details: Opslag 154, pag 296, Anno 1756, Døbte, nr. 7
Text:
Daab 26/2 1756 i Citadels-Kastel Kirke, København Torsd: d: 26 Febr: lod döbe en Sön ved Past: Pontoppidan Hr: Würtzen. Barnet blev kaldet Fridrich Gottlob. Befordret af Oberstinde Kleist og den yngste Fröken Numsen. Testes Obriste Koplau, Major Pens [Pentz] og Lieut: Roderigo. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148849#148849,24602575
Death of a wifeAnne Margrethe Juhl
1762
Citation details: Side 51
Text:
FREDERIK GOTTLOB V. WURTZEN Frederik Gottlob var det ottende af Christian Heinrich og Anna Margrethes bør. Han kom til verden den 16. februar 1756 og han var hun seks år da moderen døde fra hele børneflokken under et ophold i Holsten, hvortil faderen efter kongelig ordre var udkommanderet under urolighederne i tresserne.
Marriage of a childFriderich Gottlob von WürtzenAnna Maria WöldikeView this family
Type: Religious marriage
May 29, 1786
Citation details: Opslag 47, side 85, Viede, 1786
Text:
Vielse Mandag 29/5 1786 i Huuset Brudgommen: Hr: Frideric Gotlieb von Würtzen, Proviant Forvalter Bruden: Jomfr: Anna Marie Wöldiche, fra Sal. Hr: Conference Raad og Professor Kalls Enke Frue https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158942#158942,26711294
Census July 1, 1787
Note:
Death April 6, 1796
Publication: Udgivet 1963, 40 sider (første og sidste side er ikke nummererede).
Citation details: Side 18
Text:
I familiebibelen skrev Carl Gotfred de sidste og smukkeste ord om sin fader, og vi gør nok ret i simpelthen at tro på, hvad han siger, så sandt han selv var en hædersmand af grundmuret kvalitet: "Natten mellem 5te og 6te April döde min gode, værdige gamle Fader. Overbevist om, at han i sit Liv havde frügtet og elsket Gud over alting, og at han stedse havde elsket sine Börn og sine Medbrödre som sig selv, saae han rolig og uden Frÿgt Döden i Möde og seÿrede tilsidst over alle de Bekÿmringer, som han i de sidste 4 Aar uskÿldig maatte lide. Alle, som kiendte ham sige eenstemmig: Han var en ærlig, retskaffen, mild og brav Mand. En öm Fader og en trofast Ven. I siin Tiid en duelig, arbeidsom og nidkiær Embedsmand, der aldrig tragtede efter Riigdom og Höÿheed, men alene efter at opfÿlde sin Pligt. Fred hvie over hans Kiste".
Burial April 8, 1796 (2 days after death)
Citation details: opslag 312 af 365, side 614, 1796 [begravede] April, nr. 25
Text:
[Den] 8 [april 1796] tÿdsk Oberkrigs Commisair v: Würtzen, 83 Aar död i Kastellet i General Stokken No 8 Jordet: 6 Rixdaler 4 Mark Skolen: 4 Mark https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150079#150079,24857603
MarriageKøbenhavn, Vor Frues Sogns Kirkebog (EM) 1722-1774 (V)
Citation details: Opslag 102, Viede 1747, Februarius, [No. 1]
Text:
Februar d: 8 Onsd: I Huuset Sr Christian von Würtzen U: K: Jomfr: Anne Margrethe Juhl, hos Velb: Hr: Etats Raad Basballe, i Skiden Stræde, ved 6 Sl[æt] 4 Rdl https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=158941#158941,26711155
DeathChristian Heinrich og Carl Gotfred von Würtzen
Publication: Udgivet 1963, 40 sider (første og sidste side er ikke nummererede).
Citation details: Side 18
Text:
I familiebibelen skrev Carl Gotfred de sidste og smukkeste ord om sin fader, og vi gør nok ret i simpelthen at tro på, hvad han siger, så sandt han selv var en hædersmand af grundmuret kvalitet: "Natten mellem 5te og 6te April döde min gode, værdige gamle Fader. Overbevist om, at han i sit Liv havde frügtet og elsket Gud over alting, og at han stedse havde elsket sine Börn og sine Medbrödre som sig selv, saae han rolig og uden Frÿgt Döden i Möde og seÿrede tilsidst over alle de Bekÿmringer, som han i de sidste 4 Aar uskÿldig maatte lide. Alle, som kiendte ham sige eenstemmig: Han var en ærlig, retskaffen, mild og brav Mand. En öm Fader og en trofast Ven. I siin Tiid en duelig, arbeidsom og nidkiær Embedsmand, der aldrig tragtede efter Riigdom og Höÿheed, men alene efter at opfÿlde sin Pligt. Fred hvie over hans Kiste".
BurialKøbenhavn, Garnisons Sogns Kirkebog (EM) 1706-1807 (D)
Citation details: opslag 312 af 365, side 614, 1796 [begravede] April, nr. 25
Text:
[Den] 8 [april 1796] tÿdsk Oberkrigs Commisair v: Würtzen, 83 Aar död i Kastellet i General Stokken No 8 Jordet: 6 Rixdaler 4 Mark Skolen: 4 Mark https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150079#150079,24857603
Census