Chris's Slægtsdatabase

Abigael HasleAge: 60 years17661827

Name
Abigael Hasle
Given names
Abigael
Surname
Hasle
Baptism July 9, 1766
Citation details: Opslag 88, fol 89 verso, Baptizati 1766, Nr. 35
Text:
Daab 9/7 1766 i Vor Frue Kirke i Aarhus Jens Sorensen og Anne Jens D. Barn Abigael, fød p[aa] V[ester]g[ade] [Faddere]: Skipr Peder Schrivers og Rasmus Schibÿes Koner, Skipr Knud Abel, Jens Nielse3n Hasle og Kiøbmand Henrich Langballe. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=173497#173497,29187545
Confirmation April 22, 1781 (Age 14 years)
Citation details: opslag 476 af 644, fol verso, Konfirmerede 1781, nr. 13
Text:
Ao 1781 første Søndag efter Paaske d: 22 April bleve følgende Confirmerede af Velærværdige og Høylærde H: Provst Peter Ephraim Monrad: 13. Abigael Jensd: Hasle h: Laurids Rasmus: Enke Ana Sorensd p: [siden er itu] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173224#173224,29110297 NB: I 1784 var Abigael i huset hos sin faster Anne Sørensdatter [Hasle], der var enke efter Laurids Rasmussen Hinnerup, hvilket ses af: Århus Byfoged Skifteprotokol 1777-1789 fol 513 verso https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192147#192147,32232312 Skifte Forretning Efter afgangne Laurs Rasmussen Hinnerups Enke Anne Sørensdatter. Anno 1784 den 22de Februarii ... imellem den afdødes arvinger, som blev udmeldt at være hendes Broder afgangne Jens Sørensen Hasles efterlevende 4re Børn, nemlig ... og en Dito [Datter] Abigael Hasle, som er ugift og har været i Huuset hos den afdøde ...
Census July 1, 1787 (Age 20 years)
Note:
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo June 29, 1792 (Age 25 years)

Citation details: opslag 399, fol 856 recto, nr. 305
Text:
Samme dag [29/6 1792] blev og udfærdiget: Uskift boe og at skifte med Samfrænder er for [No 305] Abigael Hasle afg: Jens Harboes Efterleverske [Christiansborg den 29 Junii 1792] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985220#274220,52500781
Religious marriageJohan Jørgen BoysenView this family
February 23, 1793 (Age 26 years)
Citation details: Opslag 46, fol 46 recto, Trolovede og Copulerede, [No. 1]
Text:
d. 26 Februar 1793 havde Hr. Forvalter Boiesen og Madame Harboe Bryllup paa Constantinsborg. Forloverne vare Hr. Schmidt paa Østergaard [i Tulstrup Sogn] og Hr. Forvalter Brandt paa Wilhelm[s]borg [i Maarslet Sogn] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=167525#167525,28128011
Census February 1, 1801 (Age 34 years)
Note:
Birth of a daughter
#1
Johanne Dorothea Boysen
September 15, 1802 (Age 36 years)
Christening of a daughterJohanne Dorothea Boysen
September 15, 1802 (Age 36 years)
Citation details: Opslag 64, fol 64 verso, Døbte 1802, nr.4
Text:
Den 15 Septbr: ere Johan Boÿsens og Abigael Hasles Tvilling-Døttre i Aaboe føde, hiemmedøbte Ide Magrete og Johanne Dorthea baarne i Kirke den 11 Novembr: af Madäme Blichfeldt a Ormslev og Jomfrue Just paa Constantinsborg. Fadderne: Jomfrue Schmidt paa Østergaard, Jomfrue Guldberg paa Constantinsborg, Forpagter Wad paa Marselisborg, Forvalter Kierulff i Holme, [Niels] Hoffmann af Harlev Mølle, []ielle i Harlev, Michel Herschind i Aarhus og Forvalter Brahe p: Constant[ins]borg https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=167525#167525,28128029
Death of a husbandJohan Jørgen Boysen
June 30, 1806 (Age 39 years)

Citation details: Opslag 224
Text:
Underdanig Pro Memoria Da ieg mod Forventning seer, at det er mig som et svagt Fruentimmer umuligt at bestyre min Gaard og dens Drift, saa uagtet ieg er forundt Hans Kongl: Majestets allernaa- digste Be[vi]lling de Dato den 9de Julii 1806 at hensidde i uskif- tet Boe efter min den 30 Junii samme Aar afdøde Mand, Johan Jørgen Boysen, beder ieg Deres Høÿ-Velbaarenhed, som Skif- teforvalter, at indfinde Dem her og tage Boet under lovlig Behandling til Skifte og Deling mellem Creditorerne samt mig og Børnene, hvorfor ieg beder taget Hensÿn til mine ringe Kaar, som uformuende Enke med ti uforsørgede og for største Delen alle smaae Børn, forventende den mu- ligste assistance af Deres Høÿ-Velbaarenheds Bevaa- genhed. Baadsgaard den 8de Maji 1807 Underdanigst Som Laugværge Abigale Hasle H Cramer Sl: Boÿsens Udskrift: Til Deres Høÿ-Velbaarenhed Hr Kammerherre og Stiftamtmand Schestedt Viborg https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193250#193250,32399505
Burial of a husbandJohan Jørgen Boysen
July 8, 1806 (Age 39 years)
Citation details: Opslag 147, Død og Begeavet 1806, nr. 10
Text:
8de Julii, Hr. J. Boÿsen, Baadsgaard, 42 Aar gl: begr: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160972#160972,27045576
Death February 5, 1827 (Age 60 years)
Burial February 13, 1827 (8 days after death)
Citation details: Opslag 83, side 199, Døde Kvindekiøn, nr. 2
Text:
Begravelse 13/2 1827 paa Tøstrup Kirkegaard Anigael Boiesen, fød Hasle, død 5/2 1827 boende i Thøstrup. Alder: 61 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=171070#171070,28715867
Family with Johan Jørgen Boysen - View this family
husband
herself
Marriage: February 23, 1793Constantinsborg
10 years
daughter

BaptismAarhus, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1749-1813 (FKVD)
Citation details: Opslag 88, fol 89 verso, Baptizati 1766, Nr. 35
Text:
Daab 9/7 1766 i Vor Frue Kirke i Aarhus Jens Sorensen og Anne Jens D. Barn Abigael, fød p[aa] V[ester]g[ade] [Faddere]: Skipr Peder Schrivers og Rasmus Schibÿes Koner, Skipr Knud Abel, Jens Nielse3n Hasle og Kiøbmand Henrich Langballe. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=173497#173497,29187545
ConfirmationAarhus Domsogns Kirkebog (EM) 1729-1800 (FKVD)
Citation details: opslag 476 af 644, fol verso, Konfirmerede 1781, nr. 13
Text:
Ao 1781 første Søndag efter Paaske d: 22 April bleve følgende Confirmerede af Velærværdige og Høylærde H: Provst Peter Ephraim Monrad: 13. Abigael Jensd: Hasle h: Laurids Rasmus: Enke Ana Sorensd p: [siden er itu] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173224#173224,29110297 NB: I 1784 var Abigael i huset hos sin faster Anne Sørensdatter [Hasle], der var enke efter Laurids Rasmussen Hinnerup, hvilket ses af: Århus Byfoged Skifteprotokol 1777-1789 fol 513 verso https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192147#192147,32232312 Skifte Forretning Efter afgangne Laurs Rasmussen Hinnerups Enke Anne Sørensdatter. Anno 1784 den 22de Februarii ... imellem den afdødes arvinger, som blev udmeldt at være hendes Broder afgangne Jens Sørensen Hasles efterlevende 4re Børn, nemlig ... og en Dito [Datter] Abigael Hasle, som er ugift og har været i Huuset hos den afdøde ...
Tilladelse til at sidde i uskiftet boJyske Registre 1790-1792
Citation details: opslag 399, fol 856 recto, nr. 305
Text:
Samme dag [29/6 1792] blev og udfærdiget: Uskift boe og at skifte med Samfrænder er for [No 305] Abigael Hasle afg: Jens Harboes Efterleverske [Christiansborg den 29 Junii 1792] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985220#274220,52500781
MarriageOrmslev og Koldt Sognes Kirkebog (EM) 1764-1813 (FKVD)
Citation details: Opslag 46, fol 46 recto, Trolovede og Copulerede, [No. 1]
Text:
d. 26 Februar 1793 havde Hr. Forvalter Boiesen og Madame Harboe Bryllup paa Constantinsborg. Forloverne vare Hr. Schmidt paa Østergaard [i Tulstrup Sogn] og Hr. Forvalter Brandt paa Wilhelm[s]borg [i Maarslet Sogn] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=167525#167525,28128011
DeathTøstrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1833 (FKVDJTA)
BurialTøstrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1833 (FKVDJTA)
Citation details: Opslag 83, side 199, Døde Kvindekiøn, nr. 2
Text:
Begravelse 13/2 1827 paa Tøstrup Kirkegaard Anigael Boiesen, fød Hasle, død 5/2 1827 boende i Thøstrup. Alder: 61 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=171070#171070,28715867