Chris's Slægtsdatabase

Nicolaj Thomsen1807

Name
Nicolaj Thomsen
Given names
Nicolaj
Surname
Thomsen
Vielsesbrev
Nicolaj Thomadsen. Vielsesbrev af uvedkommende Præst
May 8, 1762
Citation details: Opslag 71 af 699, fol 70 recto, nr. 118
Text:
F5tus G: A: V: {Giöre Alle Vitterligt} at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansögning og Begiæring, allernaadigst bevilge og tillade, at Nicolaj Thomadsen og Anna Peders Datter Thorup af Hammelmose i Vort Land Nörre Jÿlland, maae, uden foregaaende Troelovelse og Lÿsning af Prædikkestoelen, hiemme i Huuset sammenvies af hvilken Præst De det begierer og detil godvilligen kand formaae, [etc: Slutningen Vide No 35 (opslag 23 af 669, fol 21 verso)] naar den paabudne Accise efter Consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers Intet befindes, Deri es Egteskab lovligen, at kunde forhindre; Dog skal den rette Sognepræst, som det ellers kunde tilkomme, denne Vielse at forrette, desligeste Kirken og dens övrige Betiente, samt Skoelen, fattige og andre Vedkommende derover Intet i Deres Rettighed afgaae; Saa skal og denne Brudevielse skee af en ved en ordentlig Meenighed beskikket Præst, som for sin Forretnings Rigtighed kand være ansvarlig; givet etc: Christianborg Slot, den 8de Maij 1762 J: L: Holstein [Johan Ludvig lensgreve von Holstein] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273751,52256497 (opslag 71) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273751,52256449 (opslag 23)
Religious marriageAnne Pedersdatter ThorupView this family
after May 8, 1762

Christening of a daughterGerdianne Thomsen
March 17, 1771
Citation details: Opslag 99, fol 111 verso, Døbte 1771, nr. 4
Text:
Daab 17/3 1771 i Tise Kirke d. 17 Mart: Sr Nicolai Thomsen og Mad: Anne Thaarup af Hammelmose [deres] Datter: Gerdianne Test: Madame Kok, Jomfru Bertelsen, Sr Peder Thaarup, Sr Peder Bertelsen, Sr Pers Munch. [Moderen tntroduceret] 21 April [21/4 1771] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170472#170472,28623551
Burial of a wifeAnne Pedersdatter Thorup
April 19, 1774
Citation details: Opslag 153, pag. 182 verso, Begravede 1774, no. 9
Text:
Begravelse 19/4 1774 paa Tise Kirkegaard d:19.[1774] Mad: Thomsen, Anne Thaarup [], 32 [Aar] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170472#170472,28623605
Census July 1, 1787
Note:
Marriage of a childChristen JensenGerdianne ThomsenView this family
Type: Religious marriage
September 21, 1791

Citation details: Opslag 145, fol 174 recto, Viede 1791
Text:
Vielse 21/9 1791 efter Kongelig Bevilling Hiemme i Huuset Brudgommen: Sr. Christen Jensen, ungkarl af Løchen Bruden: Jomfru Gerdianne Thomsen af Hammelmose Forloverne: Mattis Biering til Eget og Hr. Christen Hass til Hvilsøgaard https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170472#170472,28623597
Burial of a daughterGerdianne Thomsen
February 1, 1805
Citation details: Opslag 79, side 83 recto, Begravede 1805
Text:
Begravelse 1/2 1805 paa Vrensted Kirkegaard. d 1st Febr. [1805] Madm Jensen, fød Thomsen, Oss: [Aassendrup] 34 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170473#170473,28623690
Burial March 16, 1807
Citation details: Opslag 164, fol 180 recto, [Begravede] 1807
Text:
Begravelse 16/3 1807 paa Vrensted Kirkegaard d. 16 ditto [Martii] Nicolaj Thomsen Forpagter Hammelmose, 84⅓ https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170473#170473,28623775
VielsesbrevJyske Registre 1762-1766
Citation details: Opslag 71 af 699, fol 70 recto, nr. 118
Text:
F5tus G: A: V: {Giöre Alle Vitterligt} at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansögning og Begiæring, allernaadigst bevilge og tillade, at Nicolaj Thomadsen og Anna Peders Datter Thorup af Hammelmose i Vort Land Nörre Jÿlland, maae, uden foregaaende Troelovelse og Lÿsning af Prædikkestoelen, hiemme i Huuset sammenvies af hvilken Præst De det begierer og detil godvilligen kand formaae, [etc: Slutningen Vide No 35 (opslag 23 af 669, fol 21 verso)] naar den paabudne Accise efter Consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers Intet befindes, Deri es Egteskab lovligen, at kunde forhindre; Dog skal den rette Sognepræst, som det ellers kunde tilkomme, denne Vielse at forrette, desligeste Kirken og dens övrige Betiente, samt Skoelen, fattige og andre Vedkommende derover Intet i Deres Rettighed afgaae; Saa skal og denne Brudevielse skee af en ved en ordentlig Meenighed beskikket Præst, som for sin Forretnings Rigtighed kand være ansvarlig; givet etc: Christianborg Slot, den 8de Maij 1762 J: L: Holstein [Johan Ludvig lensgreve von Holstein] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273751,52256497 (opslag 71) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273751,52256449 (opslag 23)
BurialVrensted - Tise Sognes Kirkebog (EM) 1793-1820 (FKVD)
Citation details: Opslag 164, fol 180 recto, [Begravede] 1807
Text:
Begravelse 16/3 1807 paa Vrensted Kirkegaard d. 16 ditto [Martii] Nicolaj Thomsen Forpagter Hammelmose, 84⅓ https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170473#170473,28623775
Census