Chris's Slægtsdatabase

Ole Grønlund1802

Name
Ole Grønlund
Given names
Ole
Surname
Grønlund
Bestalling
Ole Grönlund. Bestalling at være Provincial Chirurgus paa Langeland
December 4, 1776
Citation details: Opslag 399 af 692, fol 392 verso & fol 393 recto, nr 164
Text:
C7mus G: A: V: {Giöre Alle Vitterlig} at Vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke og forordne Ole Grönlund, Esqvadrons Chirurgus ved Vores Fÿnske Regiment Rÿtterie, og som haude Egenskaben, som udi Indføds Retten ere fastsatte, til at være herefter Provincial Chirurgus paa Vort Land Langeland, og at hand skal boe i Vor Kiöbstæd Rudkiöbing; Thi skal hand være Os, som sin Absolut og Souveraine Arve Konge og Herre huld og troe, Voris og Vores Kongelige Arve Huuses Gavn og Beste söge, viide og ramme, Skade og Fordærv, af ÿderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge, saa og ikke for nogen aabenbare, hvis samme hand Embeds Forretninger vedkommer og hemmelig bör at holdes: I Særdeleshed skal hand sig udi samme Bestilling flittig og ufortröden lade finde, betiene de Fattige uden Betaling og paatage sig de ham vedkommende publique Forretninger enten uden Betaling, eller for et maadeligt Salarium, liigesom Omstændighederne udfordrer det, samt sig ellers udi det övrige saaledes skikke og forholde, som det en ærlig, troe og oprigtig Chirurgus egner og vel anstaaer, efter den Eed hand Os derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver; Og ville Vi for saadan hans Tieneste allernaadigst have tillagt Ham udi aarlig Lön Eet Hundrede og Tie Rixdaler, som paa den udi Vores til Os Elskelig Hr: Henrich Bille etc: under denne Dags Dato ergangne allernaadigste Rescript anordnede Maade skal paa bemelte Langeland lignes og reparteres, samt til Hannem erlegges; Givet etc: Christiansborg Slot, den 4de December 1776. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985208#274164,52471713
Religious marriageChristiane JensenView this family
January 8, 1777
Citation details: Opslag 232, fol 230 recto, I J[esu] N[avn] [Viede] 1777, Nr. [1]
Text:
Vielse 8/1 1777 i huset Med Kongel; Allernaadigste Tilladelse blev Monsieur Ole Grönlund, Chirurgus paa Langeland og ædle og dydzierede Jomfrue Christiana Jensen copulerede d 8de Januar [1777] i Huuset uden foregaaende Trolovelse og Lÿßning af Prædike Stolen, efter at til Kirken Skoelen og Kirkens Tienere var betalt hvad hver tilkom, den Kongel: Bevilling er dateret Christiansborg Slot d. 29 Nov. 1776. Forlovere vare undertegnende Dannemænd N. O. Wamberg C[aspar] F[rideric] Wegener Mahler https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180572#180572,30639420
Burial of a fatherJens Pedersen
January 19, 1777
Citation details: Opslag 149, fol 145verso, Begravede 1777, nr. 2
Text:
Begravelse 19/1 1777 paa Bramdrup Kirkegaard No 2 Dom 2da p Epiph: begr: een gl Mand fra Colding ved nafn Jens Peders: som tiente Jens Grægers: Enke. Han var mellem 60 og 70 aar gl. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=160447#160447,26967217
Christening of a daughterAne Kirstine Grønlund
October 29, 1777
Citation details: Opslag 338, fol 59 verso, Døbte 1777, nr. 23
Text:
Daab 29/10 1777 i Rudkøbing Kirke Den 29 Oct: døbtes Feltskiær Grönlunds og Christiane Jensens Datter og kaldet Ane Kirstine. Frue Flindt bar hende /: Jomfrue Ane Magrete Bay :/ Fadderne vare: Tolder Hansen, Postmester [Rasmus Peder] Schrøder, Forvalter Lassen Møller, Postmesterens Hustru [Kirstine Basse] og Marie Cathrine Christens Datter https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180944#180944,30724015
Death of a motherAnna Pedersdatter Grønlund
November 25, 1785

Burial of a motherAnna Pedersdatter Grønlund
November 28, 1785
Citation details: Opslag 206, side 454, Døde og begravede 1785, Qvinde Køn No. 22
Text:
Begravelse 28/11 1785 i Kolding paa Sct Nikolaj Kirkegaard i 4 marks Jord Anne Pedersdatter Grønlund, død 25/11 1785 Hendes Alder 58 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165631#165631,27821112
Census July 1, 1787
Note:
Burial of a wifeChristiane Jensen
February 14, 1798
Citation details: Opslag 177, [4de Bog] fol 3 recto, Begravede 11798, Nr. [4]
Text:
Begravelse 14/2 1798 paa Rudkøbing Kirkegaard Den 14 [Februarii 1798] blev Hr. Grønlunds Kone begravet i sit Alders 52 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180946#180946,30724355
Marriage of a childPeter WilhjelmAne Kirstine GrønlundView this family
Type: Religious marriage
November 21, 1800
Citation details: Opslag 137, side 266, højre spalte, Copulerede 1800
Text:
Vielse 21/11 1800 i Idestrup Kirke Den 21de Novembr: blev efter Kongelig Bevilling med foregaaende Tillysning af Prædikestolen i Kirken copulerede Hr. Peter Wilhelm Capellan pro persona for Idestrup Menighed og Jomfrue Anne Christine Grönlund. Forloverne vare: I. N. Jensen af Nÿekiöbing og L. T. Pontoppidan af Idestrup. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=152130#152130,25312237
Census February 1, 1801
Note:
Death April 15, 1802
Citation details: Bind II, Kirurger 1738-1785, side 24
Text:
Grønlund, Ole. F. c. 1744, d. 15 April 1802 i Rudkøbing. Eskadronskirurg 1767-1776. Kir. Eksam. 15 Febr. 1776. Provincialkirurg paa Langeland med Bolig i Rudkøbing 4 Dec. 1776. Gift Christiane Jensen.
Burial April 20, 1802 (5 days after death)
Citation details: Opslag 181, [4de Bog] fol 7 recto, Begravede 1802, Nr. 12
Text:
Begravelse 20/4 1802 paa Rudkøbing Kirkegaard Den 20de April [1802] begr: Chirurgus Ole Grönlund, 58 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180946#180946,30724359
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
Family with Christiane Jensen - View this family
himself
wife
Marriage: January 8, 1777Sankt Hans Kirke, Sank Hans, Odense, Odense, DK
10 months
daughter

BestallingFynske og Smaalandske Registre 1773-1779
Citation details: Opslag 399 af 692, fol 392 verso & fol 393 recto, nr 164
Text:
C7mus G: A: V: {Giöre Alle Vitterlig} at Vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke og forordne Ole Grönlund, Esqvadrons Chirurgus ved Vores Fÿnske Regiment Rÿtterie, og som haude Egenskaben, som udi Indføds Retten ere fastsatte, til at være herefter Provincial Chirurgus paa Vort Land Langeland, og at hand skal boe i Vor Kiöbstæd Rudkiöbing; Thi skal hand være Os, som sin Absolut og Souveraine Arve Konge og Herre huld og troe, Voris og Vores Kongelige Arve Huuses Gavn og Beste söge, viide og ramme, Skade og Fordærv, af ÿderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge, saa og ikke for nogen aabenbare, hvis samme hand Embeds Forretninger vedkommer og hemmelig bör at holdes: I Særdeleshed skal hand sig udi samme Bestilling flittig og ufortröden lade finde, betiene de Fattige uden Betaling og paatage sig de ham vedkommende publique Forretninger enten uden Betaling, eller for et maadeligt Salarium, liigesom Omstændighederne udfordrer det, samt sig ellers udi det övrige saaledes skikke og forholde, som det en ærlig, troe og oprigtig Chirurgus egner og vel anstaaer, efter den Eed hand Os derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver; Og ville Vi for saadan hans Tieneste allernaadigst have tillagt Ham udi aarlig Lön Eet Hundrede og Tie Rixdaler, som paa den udi Vores til Os Elskelig Hr: Henrich Bille etc: under denne Dags Dato ergangne allernaadigste Rescript anordnede Maade skal paa bemelte Langeland lignes og reparteres, samt til Hannem erlegges; Givet etc: Christiansborg Slot, den 4de December 1776. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985208#274164,52471713
MarriageOdense, Sankt Hans Sogns Kirkebog (EM) 1754-1814 (FVD)
Citation details: Opslag 232, fol 230 recto, I J[esu] N[avn] [Viede] 1777, Nr. [1]
Text:
Vielse 8/1 1777 i huset Med Kongel; Allernaadigste Tilladelse blev Monsieur Ole Grönlund, Chirurgus paa Langeland og ædle og dydzierede Jomfrue Christiana Jensen copulerede d 8de Januar [1777] i Huuset uden foregaaende Trolovelse og Lÿßning af Prædike Stolen, efter at til Kirken Skoelen og Kirkens Tienere var betalt hvad hver tilkom, den Kongel: Bevilling er dateret Christiansborg Slot d. 29 Nov. 1776. Forlovere vare undertegnende Dannemænd N. O. Wamberg C[aspar] F[rideric] Wegener Mahler https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180572#180572,30639420
DeathDen Danske Lægestand 1479-1900
Citation details: Bind II, Kirurger 1738-1785, side 24
Text:
Grønlund, Ole. F. c. 1744, d. 15 April 1802 i Rudkøbing. Eskadronskirurg 1767-1776. Kir. Eksam. 15 Febr. 1776. Provincialkirurg paa Langeland med Bolig i Rudkøbing 4 Dec. 1776. Gift Christiane Jensen.
BurialRudkøbing Sogns Kirkebog (EM) 1795-1814 (FKVD)
Citation details: Opslag 181, [4de Bog] fol 7 recto, Begravede 1802, Nr. 12
Text:
Begravelse 20/4 1802 paa Rudkøbing Kirkegaard Den 20de April [1802] begr: Chirurgus Ole Grönlund, 58 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180946#180946,30724359