Chris's Slægtsdatabase

Ellen Cathrine HattingAlder: 54 år17491804

Navn
Ellen Cathrine Hatting
Fornavne
Ellen Cathrine
Efternavn
Hatting
Født 4. juli 1749 49 32
Dåb 11. juli 1749 (Alder 7 dage)
Detaljer for citat: Opslag 32, fol 29 verso, Anno 1749
Tekst:
Daab 11/7 1749 i Hatting Kirke Ellen Cathrine Hatting, fød 4/7 1749 d 4 Jul: [1749] Blev min daatter Ellen Cathrine født Klokken 2 om Morgenen, blev døbt d 11 Jul: Test: ved daaben vare Madame Ellen Cathrine Nÿeland af Horsens, Mad: Johanne Christine Bentzon af Wæhre, Mad: Peder Bentzon af Wæhre, Hr Niels Sigersted af Tÿrsted, Monsieur Hans Nÿeland af Horsens https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163562#163562,27470115
Morfars dødJacob Nielsen Steenstrup
18. april 1760 (Alder 10 år)

Detaljer for citat: Opslag 271, fol 135 recto, Blandede ministerialier 1760
Tekst:
Dødsfald 18/4 1760 d: 18de Aprilis døde dend Æreværdige, Nidkiære og Retsindige Guds Mand Mag: Jacob Nielsen Steenstrup i sit 77de aar, som i 46 aar forestod disse Meenigheder, som en trofast Siæle-Sørger, og tillige Prouste-Embedet i Hads Herret med samme berømmelse i 26 aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=170617#170617,28646555
Fars dødHans Henriksen Hatting
16. juli 176304:00 (Alder 14 år)

Detaljer for citat: Opslag 133 af 140, fol 141 recto, døde 1763
Tekst:
Die XVI Julij Ao. 1763 Hora vta mortu[s est] celeberrimus ille Pastor Dom: Hatting [Den 16/7 1763 i den 5te time er død hin meget berømte pastor Hr. Hatting] https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163562#163562,27470216
Religiøst ægteskabLauritz LaurbergVis familie
21. juni 1779 (Alder 29 år)
Detaljer for citat: Opslag 3, fol 1 verso, 1779, nr. 1
Tekst:
Vielse 21/6 1779 Hjemme i Huset i Skanderborg Mandagen d 21de Junij Ao 1779 blev velædle Hr Consumttions Forvalter Laurits Laurberg og Dydædle Jomfr. Ellen Cathrine Hatting Copulerede Hiemme i Huset, Hvortil Hr Brudgommen foreviiste Kongl: allernaadigste Tilladelse de Dato Christiansborg d 21de Maj a. c. [anno currente, i det løbende (indeværende) år] og at der ellers intet andet strider imod deres foretagende derfore indestaaer underskrevne Tvende gode mænd, som forlovere efter loven. Scanderborg d 16de Junij 1779. Chr[istian] Schandorff, res[iderende] Cap[ellan ved Kirken i Skanderborg] [][] Schandorff https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168994#168994,28378220
Mors begravelseAnniche Cathrine Jacobsdatter Steenstrup
4. marts 1782 (Alder 32 år)

Detaljer for citat: Opslag 106, fol 102 verso, Begravet Anno 1782 i Schanderborg
Tekst:
Begravelse 4/5 1782 paa Skanderborg Kirkegaard d 4 Martij Madame Hatting https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=168993#168993,28378098
Folketælling 1. juli 1787 (Alder 37 år)
Note:
Datters dåbAnneke Cathrine Laurberg
2. januar 1789 (Alder 39 år)
Detaljer for citat: Opslag 36, Døbte 1789, nr.(3)
Tekst:
d: 2 Jan: 1789 Hiemmedøbt Hr. Tolder Laurbergs og Kiæristens Barn kadet Anneke Cathrine De tilstæde værende vare Hr. Proust Ramus som Døbte det, Faderen som selv holdt Barnet og FosterModeren Mad: Mohr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181372#181372,30792456
Bevilling til at sidde i uskiftet bo
Tolder Lauritz Lauerberg og Hustrue af Svendborg, Bevilling at sidde i uskift Boe, og i sin tid at skifte med Samfrænde
25. september 1795 (Alder 46 år)
Detaljer for citat: Opslag 370 af 525, fol 367 recto
Tekst:
Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn, Dÿtmersken og Oldenborg; Giöre alle vitterligt at Vi efter Tolder Lauritz Laurberg og Hustrue Ellen Cathrine Hatting, af Vor Kiöbstæd Svendborg i Vort Land Fÿen, deres herom allerunderdanigste giorte Ansøgning og Begiæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at naar den ene af dem ved døden afgaar, den længstlevende da foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven, med deres fælles sammenavlede Börn i uskiftet Boe maae blive hensiddende saalænge den i ugift stand forbliver; og om bemelte længstlevende imidlertid skulle blive tilsinds at skifte og deele, da maa den selv indbyrdes med Samfrænde handle og slutte en skifteforretning om den arv, som bem:te deres Börn, efter først afdøde, fader eller moder kan tilkomme, som den med den til Börnenes gavn, bedst kunde forenes, foruden Rettens Middels overværelse eller viidere Registrering og Vurdering efter Loven, dog haver bemelte Samfrænder et skriftligt Instrument derover at forfatte som billigt kan være og de i Fremtiden, naar Börnene kommer i mÿndig stand eragte at kunde forsvare; og ville Vi herhos have befalet dem, som dette skifte i saa maade forrette, at de i alle maader maa holde sig til den 1st i den art: om adskilligt Justitien vedkommende den 31de Marts 1719 udgangne forordning efterrettelig, hvilket og skal ske af den Øvrighed og Rettens Betiente som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte, for saa med bem:te art: dem angaar, som og derover intet i deres Rettighed skal afgaa. - Forbÿdende alle og enhver herimod eftersom foreskrevet staar, at hindre eller i nogen maade forfang at giöre, under Vor Hÿldest og Naade. - Givet i Vor Kongelige Residents Stad Kiöbenhavn den 25 Septr 1795 - Under Vort Signet [L:S:] Efter hans Kongelige Maÿistæts allernaadigste Befaling C. v. Brandt - Schou - Colbiörnsen - Reiersen Tolder Lauritz Lauerberg og Hustrue af Svendborg, Bevilling at sidde i uskift Boe, og i sin tid at skifte med Samfrænde Gratis https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=191223#191223,32051267
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 51 år)
Note:
Død 22. februar 1804 (Alder 54 år)

Begravelse 27. februar 1804 (5 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 96 af 180, side 175, (Døde 1804, nr. 3)
Tekst:
Begravelse 27/2 1804 paa Sct. Nicolai Kirkegaard, Svendborg Tirsdagen d 27 Febr: begrov [Told]kasserer Laurbegs Kone [Ellen Cathrine Hatting] i S[ank]t N[icolai] søndre Urtegaard, død d 22 ejusdem [22/2 1804] gl: 55 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181371#181371,30792336
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
hende selv
Familie med Lauritz Laurberg - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 21. juni 1779Hjemme i Huset, i Skanderborg
10 år
datter

FødtHatting Sogns Kirkebog (EM) 1701-1783 (FVD)
DåbHatting Sogns Kirkebog (EM) 1701-1783 (FVD)
Detaljer for citat: Opslag 32, fol 29 verso, Anno 1749
Tekst:
Daab 11/7 1749 i Hatting Kirke Ellen Cathrine Hatting, fød 4/7 1749 d 4 Jul: [1749] Blev min daatter Ellen Cathrine født Klokken 2 om Morgenen, blev døbt d 11 Jul: Test: ved daaben vare Madame Ellen Cathrine Nÿeland af Horsens, Mad: Johanne Christine Bentzon af Wæhre, Mad: Peder Bentzon af Wæhre, Hr Niels Sigersted af Tÿrsted, Monsieur Hans Nÿeland af Horsens https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163562#163562,27470115
ÆgteskabSkanderborg, Skanderup og Stilling Sognes Kirkebog (EM) 1779-1814 (V)
Detaljer for citat: Opslag 3, fol 1 verso, 1779, nr. 1
Tekst:
Vielse 21/6 1779 Hjemme i Huset i Skanderborg Mandagen d 21de Junij Ao 1779 blev velædle Hr Consumttions Forvalter Laurits Laurberg og Dydædle Jomfr. Ellen Cathrine Hatting Copulerede Hiemme i Huset, Hvortil Hr Brudgommen foreviiste Kongl: allernaadigste Tilladelse de Dato Christiansborg d 21de Maj a. c. [anno currente, i det løbende (indeværende) år] og at der ellers intet andet strider imod deres foretagende derfore indestaaer underskrevne Tvende gode mænd, som forlovere efter loven. Scanderborg d 16de Junij 1779. Chr[istian] Schandorff, res[iderende] Cap[ellan ved Kirken i Skanderborg] [][] Schandorff https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=168994#168994,28378220
Bevilling til at sidde i uskiftet boSvendborg Byfoged Skifteprotokol 1790-1812
Detaljer for citat: Opslag 370 af 525, fol 367 recto
Tekst:
Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn, Dÿtmersken og Oldenborg; Giöre alle vitterligt at Vi efter Tolder Lauritz Laurberg og Hustrue Ellen Cathrine Hatting, af Vor Kiöbstæd Svendborg i Vort Land Fÿen, deres herom allerunderdanigste giorte Ansøgning og Begiæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at naar den ene af dem ved døden afgaar, den længstlevende da foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven, med deres fælles sammenavlede Börn i uskiftet Boe maae blive hensiddende saalænge den i ugift stand forbliver; og om bemelte længstlevende imidlertid skulle blive tilsinds at skifte og deele, da maa den selv indbyrdes med Samfrænde handle og slutte en skifteforretning om den arv, som bem:te deres Börn, efter først afdøde, fader eller moder kan tilkomme, som den med den til Börnenes gavn, bedst kunde forenes, foruden Rettens Middels overværelse eller viidere Registrering og Vurdering efter Loven, dog haver bemelte Samfrænder et skriftligt Instrument derover at forfatte som billigt kan være og de i Fremtiden, naar Börnene kommer i mÿndig stand eragte at kunde forsvare; og ville Vi herhos have befalet dem, som dette skifte i saa maade forrette, at de i alle maader maa holde sig til den 1st i den art: om adskilligt Justitien vedkommende den 31de Marts 1719 udgangne forordning efterrettelig, hvilket og skal ske af den Øvrighed og Rettens Betiente som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte, for saa med bem:te art: dem angaar, som og derover intet i deres Rettighed skal afgaa. - Forbÿdende alle og enhver herimod eftersom foreskrevet staar, at hindre eller i nogen maade forfang at giöre, under Vor Hÿldest og Naade. - Givet i Vor Kongelige Residents Stad Kiöbenhavn den 25 Septr 1795 - Under Vort Signet [L:S:] Efter hans Kongelige Maÿistæts allernaadigste Befaling C. v. Brandt - Schou - Colbiörnsen - Reiersen Tolder Lauritz Lauerberg og Hustrue af Svendborg, Bevilling at sidde i uskift Boe, og i sin tid at skifte med Samfrænde Gratis https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=191223#191223,32051267
DødSvendborg, Sct. Nicolai Sogns Kirkebog (EM) 1773-1815 (FV)
BegravelseSvendborg, Sct. Nicolai Sogns Kirkebog (EM) 1736-1814 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 96 af 180, side 175, (Døde 1804, nr. 3)
Tekst:
Begravelse 27/2 1804 paa Sct. Nicolai Kirkegaard, Svendborg Tirsdagen d 27 Febr: begrov [Told]kasserer Laurbegs Kone [Ellen Cathrine Hatting] i S[ank]t N[icolai] søndre Urtegaard, død d 22 ejusdem [22/2 1804] gl: 55 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181371#181371,30792336