Chris's Slægtsdatabase

Christen Barfoed1807

Navn
Christen Barfoed
Fornavne
Christen
Efternavn
Barfoed
Mormors dødMaren Fog Sørensdatter Dolmer
14. februar 1742

Detaljer for citat: Opsag 60, fol 56 verso
Tekst:
Anno 1742 d 14 Febr: henßof i Herren Hæderbaa[ ] [ ] Gud[ ] Matrone Maren Dolmer Velærværdige Meget Hæderlige oc Vellærde Guds Mands Hr. Christen Starchis Sogne Præst for Hyllinge oc Lÿngbye Meenigheder hans Kiære Hustrue,... https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=130071#130071,33836661
Mormors begravelseMaren Fog Sørensdatter Dolmer
20. februar 1742
Detaljer for citat: Opslag 147 af 268, side 295, Begravede 1742
Tekst:
d 20 Febr. Blef Præstens Sl: Hustrue begraven i Hÿllinge Kirche oppe ved Alteret lige ved Sachrestiet uden Prædiken, Sang og Ringen. Gammel: 58 Blef gifved til Egholm for hendes begrafelsessted 10 Rixdlr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=152701#152701,25426216
Morfars dødChristen Eriksen Starch
16. juli 1745

Detaljer for citat: opslag 71 af 2111, fol 68 recto
Tekst:
Anno 1745 d 16 Julii döde i Herren Velærværdige Mand Hæderlige og Vellærde Guds Mand Hr Christen Stark Sogne Præst til Hÿllinge og Lÿndbÿe Meenigheder https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=130071#130071,33836672
Eksamen
Type: Student
31. juli 1756
Detaljer for citat: Side 159
Tekst:
An. aet. 20 E schola Roeskildensi Christianus Barfoed Praecept. priv. Möllmann
Mors begravelseAnna Margareta Starch
30. december 1771
Detaljer for citat: Opslag 54 af 158, side 100, Døde 1771
Tekst:
Begravelse 30/12 1771 paa Roskilde Domkirkegaard d 30 December Sal: Madame Anne Margrethe Barfoed, førre var i Sal: Frue Mejer Crons Huuss, begraven paa Dom Kirke Gaarden For Jorden betalt ...1 Rdl 4 Mark til Skolen .......................5 Mark 64 Aar gammel https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154921#154921,25861936
Religiøst ægteskabCatharina Elisabeth HöÿerVis familie
29. juni 1774
Detaljer for citat: Opslag 59, side 111, 1774
Tekst:
Vielse 29/6 1774 i Slangerup Kirke Ao 1774 den 29de Junii Velædle, Velærværdige og Höÿlærde Hr Christen Barfoed residerende Capellan i Slangerup og Jomfrue Catharina Elisabeth Höÿer efter Kongl: Allernaadigste Bevilling af Dato 24de Junij h. a. [hoc anno eller hujus anni, dvs. i dette år] uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædike Stolen ægteviede. At intet enten Slægtskab eller Ægteskabsløfte paa nogen af Siderne kand være deres forehavende Ægteskab til Hinder, derfor love vi underskrevne, Som Forlover for Brudgommen [] Nörager [] Efter skriftlig Caution er Brudens Forlover Hr Justits Raad Niels Schiött i Kiöbenhafn https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=156432#156432,26216102
Søns fødsel
1
Erik Christian Barfoed
21. januar 1786
Tekst:
Erik Christian Barfoed født i Strynö Præstegaard, hvorefter Faderen kom til St. Jörgensbjerg Præstekald ved Svendborg - født 21 Jan. 1786 - Apotheker i Stege, død dèr 1854. Kilde: Erik Christian Thayssen (I30) i Erik Christian Barfoeds Stambog.
Søns dåbErik Christian Barfoed
29. januar 1786
Detaljer for citat: Opslag 14, pag. 22, Døbte 1786, nr.(2)
Tekst:
Daab 29/1 1786 i Stryø Kirke ved Pastor Christen Barfoed Søndagen d: 29 Jan: /: Dom: 4 p: Epiph: :/ havde Præsten Hr: Christen Barfoed og Hustr: Cathrine Elisabeth Hoÿer En Sön til Daaben, som blev kaldet Erik Christian Fadderne vare: Degnens Hustr: Mad: Edel Margrethe Hedevig Dauv, som bar Barnet, Marie Claus Datt: Rasmus Thösing, Claus Gommesen og Niels Mortensen. introd: d: 14 Maji /: 4 p: Pascha. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181303#181303,30781144
Folketælling 1. juli 1787
Note:
Hustrus dødsfaldCatharina Elisabeth Höÿer
10. marts 1793

Hustrus begravelseCatharina Elisabeth Höÿer
14. marts 1793
Detaljer for citat: Opslag 123, pag. 488, Døde og begravede 1793
Tekst:
Begravelse 14/3 1793 paa Strynø Kirgegaard Catharina Elisabeth Höÿer, død 10/3 1793 Søndagen den 10de Martii døde Præstens Hustr: Cathrine Elisabeth Barfoed, fød Höÿer, i hendes Alders 47 Aar, blev begraven den 14 ejusd: paa den vstre Side af den nÿe Kirke, 2den Grav fra Kirken. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181303#181303,30781253
Folketælling 1. februar 1801
Note:
Død 3. november 1807

Detaljer for citat: Fyens Tidende 1807, Nr 173
Begravelse 9. november 1807 (6 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 138 af 160, fol 152 recto, Begravede 1807, [nr. 3]
Tekst:
Begravelse 9/11 1807 paa Sct. Jørgens Kirkegaard Mandagen den 9de November blev begraven paa Sct: Jörgens Kirkegaard Præsten Christen Barfoed, 71 Aar gammel. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181353#181353,30789299
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 6. maj 1729Hyllinge Præstegaard
ham selv
Familie med Catharina Elisabeth Höÿer - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 29. juni 1774Slangerup Kirke
12 år
søn

EksamenKøbenhavns Universitets Matrikel, Tredie Bind, 1740-1829
Detaljer for citat: Side 159
Tekst:
An. aet. 20 E schola Roeskildensi Christianus Barfoed Praecept. priv. Möllmann
ÆgteskabSlangerup Sogns Kirkebog (EM) 1725-1798 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 59, side 111, 1774
Tekst:
Vielse 29/6 1774 i Slangerup Kirke Ao 1774 den 29de Junii Velædle, Velærværdige og Höÿlærde Hr Christen Barfoed residerende Capellan i Slangerup og Jomfrue Catharina Elisabeth Höÿer efter Kongl: Allernaadigste Bevilling af Dato 24de Junij h. a. [hoc anno eller hujus anni, dvs. i dette år] uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædike Stolen ægteviede. At intet enten Slægtskab eller Ægteskabsløfte paa nogen af Siderne kand være deres forehavende Ægteskab til Hinder, derfor love vi underskrevne, Som Forlover for Brudgommen [] Nörager [] Efter skriftlig Caution er Brudens Forlover Hr Justits Raad Niels Schiött i Kiöbenhafn https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=156432#156432,26216102
DødFyens Tidende
Detaljer for citat: Fyens Tidende 1807, Nr 173
BegravelseSct. Jørgens og Sørup Sognes Kirkebog (EM) 1795-1849 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 138 af 160, fol 152 recto, Begravede 1807, [nr. 3]
Tekst:
Begravelse 9/11 1807 paa Sct. Jørgens Kirkegaard Mandagen den 9de November blev begraven paa Sct: Jörgens Kirkegaard Præsten Christen Barfoed, 71 Aar gammel. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181353#181353,30789299