Chris's Slægtsdatabase

Ane Sophie ThomsenAlder: 78 år17821861

Navn
Ane Sophie Thomsen
Fornavne
Ane Sophie
Efternavn
Thomsen
Dåb 29. september 1782
Detaljer for citat: Opslag 133, side 258, Døbte anno 1782
Tekst:
Daab 21/9 1782 i Vor Frue Kirke i Svendborg Eadem: [Domin: 18. p: trin:] d: 29. Sept. Hafde Niels Thomæsen Guldsmed en Datter blev døbt kaldet Anna Sophia. Hende bar Jomfrue Birgitte Bech, hos hende gik J: Anna Maria Bech; Mandsfaddere: Mons: Top, Sr. Ernst Nielsen, Sr. Laurits Graae og Msr: Gomme Brandt. Introd: Domin: 22 p: Trin: d: 27. Oct: [Søndag 27/10 1782] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181416#181416,30802938
Folketælling 1. juli 1787 (Alder 4 år)
Note:
Fars begravelseNiels Bartholin Thomasen
21. juli 1792 (Alder 9 år)
Detaljer for citat: Opslag 229, side 448, Begravede Ao 1792
Tekst:
Begravelse 21/7 1792 paa Vor Frue Kirkegaard, Svenborg Jul. 21 [1792] Niels Thomæsen begr. paa Kirkegaaden 43 A: gl. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181416#181416,30803034
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 18 år)
Note:
Datters fødsel
1
Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen
8. juni 1817 (Alder 34 år)

Datters dåbBetzy Georgia Frandzine von der Pahlen
6. juli 1817 (Alder 34 år)
Detaljer for citat: Opslag 37, side 34. Fødte Qvindekiøn. 1817, nr. 8
Tekst:
Hjemmedåb 6/7 1817 og fremstilling 9/9 1817 i Rudkøbing Kirke. Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen, født 8/6 1817. Forældrene: Borger og Bager von der Pahlen og Hustru Ane Sophie Thomsen her af Byen. Fadderne: Moderen Madam von der Pahlen og Madame Schierbeck. Landinspecteur Faber, Toldkasserer Krohn, Cand Theologis Kanneworff, Cathechet Krebs, alle her af Byen. Anmærkninger: Johan Peter v: d: Pahlen https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180947#180947,30724429
Mors dødHelene Fugl Jørgensen
16. juni 1824 (Alder 41 år)

Mors begravelseHelene Fugl Jørgensen
23. juni 1824 (Alder 41 år)
Detaljer for citat: Opslag 132, side 173, Døde Qvindekøn 1824, Nr. 13
Tekst:
Begravelse 23/6 1824 paa Rudkøbing Kirkegaard Helene Fugl Thomsen, født Jørgensen, død 16/6 1824 Enke efter Kjøbmand og Guldsmed Niels Thomsen fra Svendborg. - opholdende sig hos sin Svigersøn v. Pahlen her i Byen. Alder 69 Aar. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180947#180947,30724524
Folketælling 18. februar 1834 (Alder 51 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1840 (Alder 57 år)
Note:
Barns ægteskabFrederik “Frits” WilhjelmBetzy Georgia Frandzine von der PahlenVis familie
Type: Religiøst ægteskab
20. oktober 1841 (Alder 59 år)
Detaljer for citat: Opslag 127, side 155. Copulerede. 1841, nr. 7
Tekst:
Vielse [Onsdag] 20/10 1841 i Rudkøbing Kirke Brudgommen: Pastor Frederick Wilhjelm, Sognepræst til Strynøe, fød i Simmerbølle Præstegaard, d 11te Jan: 1806 af Forældrene: Pastor Peter Wihjelm og Hustru Ane Kirstine, fød Grønlund, vaccineret af [Landkirurg paa Langeland Johan Andreas] Rothe, confirmeret Paaske 1821 i Snøde Kirke. Bruden: Jomfrue Betzy Georgia Frandzine von der Pahlen, fød i Rudkøbing af Forældrene: Kjøbmand Johan Peter v: d: Pahlen og Hustru Ane Sophie, fød Thomsen, vaccineret af [Distriktskirurg i Rudkøbing Johan Henrik] Volkersen 8 Aug: 1818, confirmeret Paaske 1831. Opholdende sig hos Forældrene. Thomsen, Cancelliraad, Postmester i Svendborg. C. Wilhjelm, Forvalter paa Nygaard. [Jørgen Christian Wilhjelm, Brudgommens Farbroder] Anmærkninger: Indskreven 23/8 1841 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180950#180950,30724823
Ægtemands dødsfaldJohan Peter von der Pahlen
22. april 1844 (Alder 61 år)

Årsag: Vand i Brystet
Detaljer for citat: opslag 63 af 343, fol 58 verso
Tekst:
Anno 1844 den 22de April blev anmeldt at Kiøbmand og Bager Johan Peter von der Pahlen her af Byen ved Døden er afgaaet, efterladende sig Enke og 3de Døttre, hvoraf de 2de ere ugivte. Enken attraaer Bevilling til at henside i uskift Bo, hvilken Bevilling hun blev paalagt ufortøvet at ansøge og at fremskaffe. Bevillingen findes tilført denne protocol fol. 61 Lund https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=140537#140537,34506774
Ægtemands begravelseJohan Peter von der Pahlen
29. april 1844 (Alder 61 år)
Detaljer for citat: Opslag 159, side 189, Døde Mandkøn 1844, nr. 5
Tekst:
Begravelse 29/4 1844 paa Rudkøbing Kirkegaard Johan Peter von der Pahlen, død 22/4 1844 Kjøbmand og Bagerieier her i Byen. /: givt :/ Alder: 58 Aar Anmærkninger: Døde af Vand i Brystet. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180950#180950,30724855
Bevillig
Bevilling at sidde i uskiftet Boe og i sin tid at skifte med Samfrænder for Kiöbmand [og] Bager Johan Peder Pahlens Enke Anne Sophie født Thomsen af Rudkiöbing Kiöbsted.
5. juni 1844 (Alder 61 år)
Detaljer for citat: opslag 65 af 343, fol 61 recto
Tekst:
Wi Christian den Ottende af Guds Naade Konge til Danmark, de Wenders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenborg, Giöre vitterligt At vi efter Kiöbmand og Bager Johan Peder Pahlens Enke Anne Sophie født Thomsen af vor Kiöbstad Rudkiöbing paa Vor Øe Langeland hendes herom allerunderdanigst giordte Ansøgning og Begiering allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at hun efter bemeldte sin afdøde Mand Johan Peder Pahlen, maae foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælles sammenavlede umÿndige Børn i uskiftet Bo blive hensiddende saalænge hun i eenlig stand forbliver, eftersom Svigersønnen deri har erklæret sig enig. Og om hun imidlertid skulde blive til Sinds at skifte og dele, maae hun med samfrænder slutte en skifte-fordeling om den Arv, som bemeldte deres Børn efter Faderen kan tilkomme, saaledes som hun med dem til Bønenes Gavn bedst kan forenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven; Dog have bemeldte samfrænder et skriftligt Instrument derover at forfatte som billigt kan være og da i Fremtiden naar Børnene kommer i myndig stand, eragte at kunne forsvare. Og ville vi derfor allernaadigst have befalet dem, som dette skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holde sig Loven og Anordningerne samt i Særdeleshed Forordning af 29de August 1793 og 28de August 1816 allerunderdanigst efterrettelig, hvilket og skal skee af den Øvrigheds og Rettens Betjent, som det ellers burde tilkomme samme skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaaer, i hvis Rettighed dog intet skal afgive. - Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer, hindrer at giöre. - Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiöbenhavn, den 5 Juni 1844. Under vort Kongelige Segl. [L. S.] [C. R.] Efter Hans Kongelige Majestets allernaadigste Befaling Stemann - Lange - Bentzen - Holm - / Simonij Herfor betalt Regningen. 1 til Skifteforvalteren 15 Rixdaler 2 til Skifteskriveren 5 Rixdaler 3 til Justitsfondet 4 Rixdaler Er 24 Rixdaler siger Tyve og Fire Rixdaler https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=140537#140537,34506776
Folketælling 1. februar 1845 (Alder 62 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1850 (Alder 67 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1855 (Alder 72 år)
Note:
Folketælling 1. februar 1860 (Alder 77 år)
Note:
Død 2. april 1861 (Alder 78 år)

Begravelse 10. april 1861 (8 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 259, side 300. Døde Qvindekjøn 1861, nr. 5
Tekst:
Begravelse 10/4 1861 paa Snøde Kirkegaard ved Sognepræsten Frederik Wilhjelm [Afdødes Svigersøn] Anne Sophie Thomsen, død 2/4 1861 Enke efter afdøde Kjøbmand [Johan] P[eter] von der Pahlen i Rudkjøbing. Alder: 78½ https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181250#181250,30771525
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 15. oktober 1773i Huuset
9 år
hende selv
Familie med Johan Peter von der Pahlen - Vis familie
ægtemand
hende selv
datter

DåbSvendborg, Vor Frue Sogns Kirkebog (EM) 1734-1793 (FD)
Detaljer for citat: Opslag 133, side 258, Døbte anno 1782
Tekst:
Daab 21/9 1782 i Vor Frue Kirke i Svendborg Eadem: [Domin: 18. p: trin:] d: 29. Sept. Hafde Niels Thomæsen Guldsmed en Datter blev døbt kaldet Anna Sophia. Hende bar Jomfrue Birgitte Bech, hos hende gik J: Anna Maria Bech; Mandsfaddere: Mons: Top, Sr. Ernst Nielsen, Sr. Laurits Graae og Msr: Gomme Brandt. Introd: Domin: 22 p: Trin: d: 27. Oct: [Søndag 27/10 1782] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181416#181416,30802938
BevilligRudkøbing Byfoged Skifteprotokol 1843-1855
Detaljer for citat: opslag 65 af 343, fol 61 recto
Tekst:
Wi Christian den Ottende af Guds Naade Konge til Danmark, de Wenders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenborg, Giöre vitterligt At vi efter Kiöbmand og Bager Johan Peder Pahlens Enke Anne Sophie født Thomsen af vor Kiöbstad Rudkiöbing paa Vor Øe Langeland hendes herom allerunderdanigst giordte Ansøgning og Begiering allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at hun efter bemeldte sin afdøde Mand Johan Peder Pahlen, maae foruden Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælles sammenavlede umÿndige Børn i uskiftet Bo blive hensiddende saalænge hun i eenlig stand forbliver, eftersom Svigersønnen deri har erklæret sig enig. Og om hun imidlertid skulde blive til Sinds at skifte og dele, maae hun med samfrænder slutte en skifte-fordeling om den Arv, som bemeldte deres Børn efter Faderen kan tilkomme, saaledes som hun med dem til Bønenes Gavn bedst kan forenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven; Dog have bemeldte samfrænder et skriftligt Instrument derover at forfatte som billigt kan være og da i Fremtiden naar Børnene kommer i myndig stand, eragte at kunne forsvare. Og ville vi derfor allernaadigst have befalet dem, som dette skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holde sig Loven og Anordningerne samt i Særdeleshed Forordning af 29de August 1793 og 28de August 1816 allerunderdanigst efterrettelig, hvilket og skal skee af den Øvrigheds og Rettens Betjent, som det ellers burde tilkomme samme skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaaer, i hvis Rettighed dog intet skal afgive. - Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer, hindrer at giöre. - Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiöbenhavn, den 5 Juni 1844. Under vort Kongelige Segl. [L. S.] [C. R.] Efter Hans Kongelige Majestets allernaadigste Befaling Stemann - Lange - Bentzen - Holm - / Simonij Herfor betalt Regningen. 1 til Skifteforvalteren 15 Rixdaler 2 til Skifteskriveren 5 Rixdaler 3 til Justitsfondet 4 Rixdaler Er 24 Rixdaler siger Tyve og Fire Rixdaler https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=140537#140537,34506776
DødSnøde Sogns Kirkebog (KM) 1831-1862 (FKVDJ)
BegravelseSnøde Sogns Kirkebog (KM) 1831-1862 (FKVDJ)
Detaljer for citat: Opslag 259, side 300. Døde Qvindekjøn 1861, nr. 5
Tekst:
Begravelse 10/4 1861 paa Snøde Kirkegaard ved Sognepræsten Frederik Wilhjelm [Afdødes Svigersøn] Anne Sophie Thomsen, død 2/4 1861 Enke efter afdøde Kjøbmand [Johan] P[eter] von der Pahlen i Rudkjøbing. Alder: 78½ https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=181250#181250,30771525