Chris's Slægtsdatabase

Mathias HviidAlder: 57 år17581816

Navn
Mathias Hviid
Fornavne
Mathias
Efternavn
Hviid
Dåb 15. oktober 1758
Detaljer for citat: Opslag 42, side 72
Tekst:
Daab 15/10 1758 i Kettrup Kirke 21 p Trin: døbte Lars Hvids og Mad: Anne Maries Søn Mathis. Fad: Mad: Clementin, Jomfr: Clementin, Mons: Christen Pedersen, Fausing, Krag. introd: 25 p Trin: [12/11 1758] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=163164#163164,27408125
Fars dødLaurs Schipper Hviid
før 27. august 1779 (Alder 20 år)
Detaljer for citat: No. 39, side 2, (Fredagen den 27. Augusti Ao. 1779)
Tekst:
Døde. Paa Aagaard Hr. Lauritz Skipper Hviid, nogle og 70 Aar. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/Hviid/date/1779-08-27%2C1779-08-27
Fars begravelseLaurs Schipper Hviid
2. september 1779 (Alder 20 år)
Detaljer for citat: Opslag 54, side 73, Anno 1779
Tekst:
Begravelse 2/9 1779 paa Kettrup Kirkegaard den 2 Sept begravet S: Hr Laus Skipper Hvid til Aagaard A: æt: 70 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165475#165475,27795517
Folketælling 1. juli 1787 (Alder 28 år)
Note:
Religiøst ægteskabMariane ColdingVis familie
13. marts 1789 (Alder 30 år)
Detaljer for citat: Opslag 112, side 527, Copulerede, 1789, nr. 1
Tekst:
Vielse 13/3 1789 paa Halkjær Søndagen d: 13 Mart: blev Forvalter Hr. Mathias Hwiid og Jfr. Mariane Colding i følge Kongl: Vielse Brev Copulerede paa Halkier. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160264#160264,26939271
Mors dødAnna Marie Kristensdatter
17. marts 1791 (Alder 32 år)

Detaljer for citat: Jydske Efterretninger, Ao. 1791, No. 12
Tekst:
Foreenet med sit Stöv udgiorde Fordum Velædle Mad. ANNE MARIA SAL. Hr. LAURS SKIPPER HVIID Til Aagaard, Hans Efterleverske. Hun var födt i Aalborg den 22. Aug. 1717. Indgik i Ægteskab 1734, blev Moder til 10 Börn, Af hvilke 3 Sönner og 1 Datter, Samt Börnebörn, 1 Sön og 3 Döttre Begræder den ömmeste og kierligste Moders Tab. Med en virksom Troe, dydig Vandel Og daglig Godgiörenhed Prydede hun baade sin Ægte- og Enke-Stand. Velsignet af Gud, yndet af alle, elsket af Sine, Levede hun sin Tid roelig. Glad bar hun Ærens Krone, de graae Haar; Frimodig saae Hun sit jordiske Tabernakels Huus Efterhaanden nedbrydes, Og Tillidsfuld fulgte Hun, Da Gud i hendes 74 Aar kaldte Hende Til at imodtage Livsens Krone. Den 17. Martii 1791. + + + Velsignede! hvis Stöv i denne Urne hviler, Min Siel og Længsel hen til dine Grændser iiler, At see den festlig Fryd og herlig Salighed, Som i Guds Himmel for din Dyd er dig bereed. Med Tak erindrer jeg din Godhed alle Dage, Saa længe Skiebnen mig har end bestemt tilbage; Med Tanken fölger jeg din Himmelfarne Siel, Med Taarer siger her et sörgeligt: FARVEL! Kiettrup Præstegaard d. 20 Martii 1791 En høistforbunden og dybsørgende Svigersøn Jens Jesse Jensen http://www.chrisjuul.dk/media/AnneMaria1791.jpg
Mors begravelseAnna Marie Kristensdatter
28. marts 1791 (Alder 32 år)
Detaljer for citat: Opslag 59, side 83, (Begravede) Anno 1791
Tekst:
Begravelse 28/3 1791 paa Kettrup Kirkegaard d 28 Martii Mad. Anna Maria Hviid paa Aagaard a. æ. 74 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165475#165475,27795522
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 42 år)
Note:
Datters fødsel
1
Laurentze Christine Hviid
6. marts 1802 (Alder 43 år)
Datters dåbLaurentze Christine Hviid
6. marts 1802 (Alder 43 år)
Detaljer for citat: Opslag 69, side 111. (Døbte) 1802, nr. 2
Tekst:
Søndagen d. 30 april blev Sr. Mathias Hviids til Aagaard og Kiæresten, nee de Colling, deris datters Daab confirmeret, fød til verden og hiemmedøbt d. 6 martj 1802 og kaldet Laurentze Kirstine. Sr. Frue Cammeraads Hviids til Kokkedahl bar hende. Fadderne vare: Landværns Captain Sr. Uttermöllen, Lanværns Lieutnant og Herredsfoged Sr. Hansen, Kammerraad Sr. Hviid til Kokkedahl, Sr. Calstrup i Fiæreslev, Sr. Colling: Madammens Broder, Madam Sr. Hviids i Jegerum. Dom. Misericordia [2 Søndag efter Paaske, 2/5] blev Madam Hviid introduceret af [] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165475#165475,27795532
Død 1. marts 181608:30 (Alder 57 år)

Detaljer for citat: Aalborg Stiftstidende, tirsdag den 5. marts 1816
Tekst:
At min kiere Mand Propietair Mathias Hviid til Aagaard, ved en rolig og stille Død, er bortkaldet til et bedre Liv i Dag Formiddag Kl. imellem 8 og 9 slet, anmeldes herved sørgeligst hans og mine fraværende Slægt og Venner. Overbeviist om deres Deeltagelse i min og Børns Sorg herover, frabedes skriftlig Bevidnelse herom. Aagaard den 1ste Marti 1816. Mariane, sal. Hviids, fød Colding.
Begravelse 19. marts 1816 (18 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 153, side 193, Døde Mandkøn, 1816, nr. 2
Tekst:
Begravelse 19/3 1816 paa Kettrup Kirkegaard Mathias Hviid, død 1/3 1816 Mathis Larsen Hviid, Herren til Aagaard og Boendes paa Aagaard og Eier til Kiettrup Kierken. Alder: 58 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795793
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 15. september 1744Ræhr Kirke
14 år
ham selv
Familie med Mariane Colding - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 13. marts 1789Halkjær, Ejdrup Sogn
13 år
datter

DåbKettrup og Gøttrup Sognes Kirkebog (EM) 1724-1772 (FVD)
Detaljer for citat: Opslag 42, side 72
Tekst:
Daab 15/10 1758 i Kettrup Kirke 21 p Trin: døbte Lars Hvids og Mad: Anne Maries Søn Mathis. Fad: Mad: Clementin, Jomfr: Clementin, Mons: Christen Pedersen, Fausing, Krag. introd: 25 p Trin: [12/11 1758] https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=163164#163164,27408125
ÆgteskabBlære og Ejdrup Sognes Kirkebog (EM) 1769-1812 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 112, side 527, Copulerede, 1789, nr. 1
Tekst:
Vielse 13/3 1789 paa Halkjær Søndagen d: 13 Mart: blev Forvalter Hr. Mathias Hwiid og Jfr. Mariane Colding i følge Kongl: Vielse Brev Copulerede paa Halkier. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160264#160264,26939271
DødKettrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1843 (FKVDJTA)
DødAalborg Stiftstidende
Detaljer for citat: Aalborg Stiftstidende, tirsdag den 5. marts 1816
Tekst:
At min kiere Mand Propietair Mathias Hviid til Aagaard, ved en rolig og stille Død, er bortkaldet til et bedre Liv i Dag Formiddag Kl. imellem 8 og 9 slet, anmeldes herved sørgeligst hans og mine fraværende Slægt og Venner. Overbeviist om deres Deeltagelse i min og Børns Sorg herover, frabedes skriftlig Bevidnelse herom. Aagaard den 1ste Marti 1816. Mariane, sal. Hviids, fød Colding.
BegravelseKettrup Sogns Kirkebog (KM) 1814-1843 (FKVDJTA)
Detaljer for citat: Opslag 153, side 193, Døde Mandkøn, 1816, nr. 2
Tekst:
Begravelse 19/3 1816 paa Kettrup Kirkegaard Mathias Hviid, død 1/3 1816 Mathis Larsen Hviid, Herren til Aagaard og Boendes paa Aagaard og Eier til Kiettrup Kierken. Alder: 58 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795793