Chris's Slægtsdatabase

Anna Maria WöldikeAlder: 71 år17651836

Navn
Anna Maria Wöldike
Fornavne
Anna Maria
Efternavn
Wöldike
Født 8. februar 1765 41 26

Detaljer for citat: Tab. II
Tekst:
Anna Maria geb. 1765. 8. Februarii, + 1786. 29. Maii Proviantcommissair Friderich Gottlieb v. Würtzen
Dåb 1765

Detaljer for citat: Opslag 23, fol 21 verso & 22 recto, 1765
Tekst:
Daaben konfirmation 15/2 1765 i Skanderborg Kirke D 15de Febr Læst over JustitsRaad Wöldichis datter, som forhen formedelst svagheds skÿld var hiemmedøbt, kaldet Anna Maria. Frøÿchen Jensen bar og Doctorinde Muncheberg stod hos. Fadderne: Cammerjuncker Schack, Capitain Puls og Lieutnant Schildkneckt https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=168993#168993,28378015
Mors dødMaria Møller
5. december 1766 (Alder 21 måneder)
Mors begravelseMaria Møller
19. december 1766 (Alder 22 måneder)

Detaljer for citat: Opslag 91, fol 88 verso, Døde 1766
Tekst:
Schanderborg d 19de Dec begr. Fr. Justitsraadinde Maria Wøldiche fød i Tønder d 5te Febr. Ao 1739 - død i Schanderborg Ao 1766 d 5te Decembr. æt 27 Aar 10 M i 6 Aars Egteskab avlet 5 Børn https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=168993#168993,28378083
Farfars dødAndreas Wöldike
13. oktober 177023:00 (Alder 5 år)
Farfars begravelseAndreas Wöldike
30. oktober 1770 (Alder 5 år)
Detaljer for citat: opslag 65 af 113, side 126, 1770
Tekst:
d: 30 Oct. [1770] Sal: Biscop Andreas Wöldike Indsat i Kirken, Kast muld paa af Stift Proust Hr Vorsøe, havde været 35 aar Biscop, gl: 84 aar; døde d. 13 hujus Kl: 11 om aftenen https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=172050#172050,28886311
Religiøst ægteskabFriderich Gottlob von WürtzenVis familie
29. maj 1786 (Alder 21 år)
Detaljer for citat: Opslag 47, side 85, Viede, 1786
Tekst:
Vielse Mandag 29/5 1786 i Huuset Brudgommen: Hr: Frideric Gotlieb von Würtzen, Proviant Forvalter Bruden: Jomfr: Anna Marie Wöldiche, fra Sal. Hr: Conference Raad og Professor Kalls Enke Frue https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158942#158942,26711294
Fars dødPeder Wöldike
11. juni 1787 (Alder 22 år)
Detaljer for citat: Opslag 214, fol 211 verso
Tekst:
Skifte Ao 1787 den 11te Junij indfandt sig Bÿe og Herreds Foged Hans Thornsohn og Bÿe og Herreds Skriver Nicolaj Wedel udi Enken Mad: Steenholms Gaard her i Nibe med tiltagne 2 Mænd Christen Giæd og Niels Christensen Sötterup, hvor Hr Justits Raad Wöldike som her Logerede, i Dag ved Döden er afgangen... https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=194774#194774,32618617
Detaljer for citat: 1787, No. 24, side 4 (15. juni 1787)
Tekst:
Døde. Den 31 Maii paa Rønningesøegaard i Fyen, Frue Justitsraadinde Rasch, fød Pflueg, over 80 Aar. Den 11 hujus i Nibe, Hr Justitsraad Woldike 64 Aar. Den 14. i Wilsted Præstegaard, Sognepræstens Hr. Hvas Hustrue, Mad. Ide Amalia Barfod, 29 Aar. Den 11. her i Byen [Aalborg] Muursvand Christen Silkeborgs Døttre, Margrethe, 5 Aar. Den 16. Birthe, 7 Aar. Den 19. Kiøbmand Hr. Niels Hillerups yngste Datter, Mariane Severine, 8 Dage. Den 20. Peder Jørgensen Fischer, skal være død meget pludselig, 40 Aar. http://chrisjuul.dk/images/doede/jydskeefretretninger.15JUN1787.no24.side4.jpg
Fars begravelsePeder Wöldike
22. juni 1787 (Alder 22 år)
Detaljer for citat: Opslag 79, Begravede 1787
Tekst:
Begravelse 22/6 1787 paa Nibe Kirkegaard Hr. Justitsraad Wøldike Alder 64 Aar https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=166942#166942,28031648
Folketælling 1. juli 1787 (Alder 22 år)
Note:
Søns fødsel
1
August Mathias Valentiner Würtzen
29. september 1794 (Alder 29 år)
Søns dåbAugust Mathias Valentiner Würtzen
5. oktober 1794 (Alder 29 år)
Detaljer for citat: Opslag 237, side 457. September 1794
Tekst:
Barn N. 641, Moder Nr. 624, Født 29/9 1794, Døbt 5/10 1794. August Mathias Valentiner en Søn af Hr. Frederice Gotlieb Wurtzen og hans Hustrue Anne Marie Wurtzen, fød Wøldike, den 23de October udbragt. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148962#148962,24620724
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 35 år)
Note:
Ægtemands dødsfaldFriderich Gottlob von Würtzen
20. november 1807 (Alder 42 år)

Detaljer for citat: policenummer: 1715
Barns ægteskabAugust Mathias Valentiner WürtzenLaurentze Christine HviidVis familie
Type: Religiøst ægteskab
29. april 1827 (Alder 62 år)
Detaljer for citat: Opslag 118, side 136. Copulerede. 1827, nr. 3
Tekst:
Vielse 29/4 1827 i Kettrup Kirke. Brudgommen: Ungkarl Mathias Vallintin Vurtzen, 32 Aar, Provisor ved Apotheket i Kjettrup [og] Jomfru Laurentze Christine Hvid, 25 Aar, hjemme hos Moderen, Madame Hvid. Kjettrup. Forloverne: Apotheker Dallerup i Thisted og Proprietair Morup til Nørthorup https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=165477#165477,27795758
Folketælling 18. februar 1834 (Alder 69 år)
Note:
Død 7. oktober 1836 (Alder 71 år)

Begravelse 12. oktober 1836 (5 dage efter dødsfald)
Detaljer for citat: Opslag 57, side 414, Døde Kvindekøn, 1836, nr. 8
Tekst:
Begravelse 12/10 1836 paa Fredensborg Slots Kirkegaard Frue Ane Marie Würtzen, død 7/10 1836, født Woldike, Enke efter Bager Würtzen Fredensborg https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=203590#203590,38612560
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 9. maj 1760Flensborg
5 år
hende selv
Familie med Friderich Gottlob von Würtzen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 29. maj 1786i Huuset
8 år
søn

Født00219 O.H.Moller, St.T. Wöldike
Detaljer for citat: Tab. II
Tekst:
Anna Maria geb. 1765. 8. Februarii, + 1786. 29. Maii Proviantcommissair Friderich Gottlieb v. Würtzen
DåbSkanderborg, Skannerup og Stilling Sognes Kirkebog (EM) 1760-1791 (FKVD)
Detaljer for citat: Opslag 23, fol 21 verso & 22 recto, 1765
Tekst:
Daaben konfirmation 15/2 1765 i Skanderborg Kirke D 15de Febr Læst over JustitsRaad Wöldichis datter, som forhen formedelst svagheds skÿld var hiemmedøbt, kaldet Anna Maria. Frøÿchen Jensen bar og Doctorinde Muncheberg stod hos. Fadderne: Cammerjuncker Schack, Capitain Puls og Lieutnant Schildkneckt https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=168993#168993,28378015
ÆgteskabKøbenhavn, Vor Frues Sogns Kirkebog (EM) 1775-1813 (V)
Detaljer for citat: Opslag 47, side 85, Viede, 1786
Tekst:
Vielse Mandag 29/5 1786 i Huuset Brudgommen: Hr: Frideric Gotlieb von Würtzen, Proviant Forvalter Bruden: Jomfr: Anna Marie Wöldiche, fra Sal. Hr: Conference Raad og Professor Kalls Enke Frue https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158942#158942,26711294
DødFredensborg Slot Sogns Kirkebog (HM) 1829-1840 (FVD)
BegravelseFredensborg Slot Sogns Kirkebog (HM) 1829-1840 (FVD)
Detaljer for citat: Opslag 57, side 414, Døde Kvindekøn, 1836, nr. 8
Tekst:
Begravelse 12/10 1836 paa Fredensborg Slots Kirkegaard Frue Ane Marie Würtzen, død 7/10 1836, født Woldike, Enke efter Bager Würtzen Fredensborg https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=203590#203590,38612560