Efterlysninger


Startside

(1) Jeg søger hvor og hvornår Anne Sophie Thomsen blev gift med Johan Peter von der Pahlen.

Anne Sophie er datter af købmand og guldsmed i Svendborg Niels Bartholin Thomassen og hustru Helene Fugl Jørgensen. Anne Sophie er døbt den 21. september 1782 i Vor Frue Kirke i Svendborg. Hun døde den 2. april 1861 i Snøde præstegård på Langeland.

Johan Peter er søn af snedker i Flensborg Johan Peter von der Pahlen [samme navn som sønnen!] og hustru Lucia Maria Hagensen. Johan Peter er født den 10. marts 1786 i Flensborg. Han døde den 22. april 1844 i Rudkøbing.

I følge Johan Peters optegnelser fødte Anne Sophie 5 børn, nemlig:

1) Caroline Helene Marie, født den 20. oktober 1814, død den 26. februar 1908

2) Betzy Geogia Frantzine, født den 8. juni 1817, død den 13. juni 1873

3) Niels Peder Ferdinand, født den 14. maj 1819, død den 14. maj 1821

4) Petra Fersine Sophie, født den 7. september 1821, død den 2. november 1822

5) Ursula Sophie Louise, født den 2. april 1826, død den 17. marts 1886

Den 29. april 1844 indrykkede Anne Sophie nedenstående dødsannonce i Fyens Stiftstidende, hvoraf det fremgår, at de må være blevet gift i 1809 eller 1810.

Hvis du er stødt på denne vielse eller er i besiddelse af oplysninger, som du tror ville kunne være til hjælp i min videre søgning, så send mig en e-mail.

   Mandagen den 22 April bortkaldte Gud til et bedre Liv min retskafne Mand, Kjøbmand J. P. von der Pahlen, efter flere Aars Svaghed og et kort Sygeleie, i sit 59de Aar. I 22 Aar deeltog han med kraftig Virksomhed i Byens Fattigvæsen. I 34 Aar varede vort lykkelige Ægteskab. Ærlig var hans Færd, oprigtig hans Tale, paalideligt hans Løfte.
    Dette er det Sorgens Budskab, som herved bringes fraværende Slægt og Venner af hans dybtsørgende Enke og 3 efterladte Børn.
     Rudkjøbing den 25 April 1844.
                                      Anne Sophie v. d. Pahlen,
                                                  fød Thomsen(2) Jeg søger hvor og hvornår Rebecca Torstensen døde og blev begravet.

Rebecca er datter af Klejnsmed Joen Torstensen og Hustru Ellen Christensdatter. Hun bliver døbt den 4. februar 1784 i Holmens Kirke i København.

Den 11. maj 1817 bliver hun gift i Frederiksberg Kirke med Hans Peter Hansen.

Hans Peter Hansen er født  den 11. maj 1792 som søn af opsynsmand over Træskolen ved Fredriksbergs Slot Lars Hansen Riis og Hustru Anne Magdalene Jeppesdatter. Han er examineret gartner (uddannet på Frederiksberg i 1813) og får ansættelse på Gjorslev (Holtug sogn, Stevns Herred, Præstø amt) som gartner, og her får han og Rebecca børnene:

1) Jacob Lauritz Hansen, hjemmedøbt den 17. oktober 1817, død den 26. januar 1876

2) Johan Peter Hansen, født den 18. september 1818

3) Ane Karine Marie Hansen, født den 18. september 1821, død den 27. april 1887

4) Ole Hansen, født den 7. september 1822

5) Andreas Christian Hansen, født den 30. november 1824, død den 6. marts 1906

6) Hector Frederik Jansen Hansen, født den 8. december 1826, død den 29. september 1862

Hans Peter dør den 22. maj 1835 - 43 år gammel og Rebecca og børnene flytter til Magleby på Stens. Her kan jeg følge Rebecca, der trofast tager sig af sin svagelige søn Jacob, gennem folketællingerne 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860. Tællingen i 1860, hvori Jacob betegnes som Idiot, er sidste gang, jeg har fundet Rebecca, og spørgsmålet om hvor og hvornår hun døde er ubesvaret.

16 år senere genfinder vi Jacob i den anden ende af landet, hvor han dør den 26. januar 1876 i Hemmet sogn (Nørre Horne herred, Ringkøbing amt). I kirkebogen for Hemmet fortælles, at han opholdt sig i Toftum. Her boede hans lillebror, smeden Andreas Christian Hansen, lokal kendt som "Æ stu'r sme".


Delvis besvarelse:


Den 21. 22. og 23. februar 1865 indrykkedes nedenstående dødsannonce i Berlinske politiske og Avertisements-Tidende

   For Familie og Venner bekjendtgjøres, at Gud den 5te dennes kaldte til sig, mæt af Dage og mange Aar, vor kjære gamle Moder Rebekka Hansen, født Thorstensen.
                Hendes dybtsørgende Børn:
        J. Hansen,    K. Hansen,    P. Hansen,
                              A. Hansen.


Jeg har ikke fundet begravelsen, men ifølge dødslisten den 2. marts 1865 i Dagbladet (København) døde hun i København.
De underskrivende børn må være:
J. Hansen = Jacob Lauritz, K. Hansen = Ane Karine Marie, P. Hansen = Johan Peter og A. Hansen = Andreas Chistian
Startside